Algemeen

Welkom op de site van Vogelwerkgroep Oost-Veluwe.
De medewerkers van Vogelwerkgroep Oost-Veluwe bestuderen en inventariseren in het wild levende vogels. De werkgroep is aangesloten bij Sovon Vogelonderzoek Nederland. Het werkgebied bestrijkt de gemeente Apeldoorn en delen van de gemeenten Epe, Voorst en Brummen.

U kunt het werk van de vogelwerkgroep steunen als medewerker of als donateur. Medewerkers nemen deel aan één of meer vogeltellingen. Zowel medewerkers als donateurs betalen jaarlijks een bijdrage van minimaal € 15,-. De bijdrage dient te worden overgemaakt naar rekeningnummer NL61 INGB 0004 4347 32 t.n.v. Vogelwerkgroep Oost-Veluwe.
Medewerkers en donateurs ontvangen viermaal per jaar het contactblad 'De Gieteling'. Hierin staan onder andere verslagen van de vogeltellingen en aankondigingen van lezingen en excursies.

23 april 2017

In het kader van de Nationale Vogelweek (6 t/m 14 mei) zijn er in heel Nederland gratis vogelexcursies. In Apeldoorn organiseert Vogelwerkgroep Oost-Veluwe op zondag 14 mei 2017 voor de derde maal een wandelexcursie op één van Apeldoorns oudste begraafplaatsen, de begraafplaats aan de Soerenseweg.
Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

23 april 2017

Op vrijdag 21 april heeft Harvey van Diek van Sovon bij Vogelwerkgoep Oost-Veluwe een lezing over zangvogels gehouden. Deze lezing is opgenomen door Radio 509. De reportage is te beluisteren op de zondagen 28 mei en 4 juni tussen 11.00 en 12.00 uur.