Waarnemingen

Op deze plek kunt u uw vogelwaarnemingen aan ons doorgeven. Het gaat hierbij vooral om schaarse of bijzondere vogels in Apeldoorn of directe omgeving.
In het bericht vermelden: aantal, soort, datum en een zo exact mogelijke plaatsaanduiding, zo mogelijk met Amersfoortcoördinaten.

Waarneming doorgeven

2 mei 2017. 2 x tureluur in weiland ten ZO van einde startbaan Teuge

drie jonge raven op nest bij thermen bussloo

Vanmorgen 05:30 Traanweg Beekbergerwoud
Een roepende koekoek

Roep koekoek om 6.15 Rotonde Laan van Orden/Willem Alexanderlaan/Jachtlaan
Ik meen twee vogels in een plataan bij de rotonde te zien zitten

Vanochtend Woudhuis bosgebied:2 x bonte vliegenvanger, 4 x appelvink, 2 x holenduif, 1 x goudvink, 2 x buizerd

20:15, grote wetering hoek lochemsestraat: 2x groene specht.
20:45, vijver a. laan van de Leeuw (zuidbr.): 1x paar krakeend; 1x brandgans; 4x kleine plevier.

Gisteren 2 kemphanen, 2 groenpootruiters en verschillende tureluurs goed kunnen zien op Empese en Tondense heide.

Vandaag een roepende groene specht in de wijk De Heeze

Zoeven opmerkzaam gemaakt door een constant alamerende koolmees: een prachtig mannetje sperwer zat bovenop het vogelvoederhuis in m'n tuin! (Kalmoesstraat) Toen ik 'm zag, zag die mij ook en wèg was die...

Gistermorgen, vijver achter de flatgebouwen aan de Fauststraat: 2 aalscholvers en 1 overvliegende, foeragerende boerenzwaluw.

Buizerd op nest woudhuis
Raven op nest tegen over Thermen Bussloo

Vandaag (31 maart) cirkelden er rond de middag twee ooievaars boven Anklaar. Was een mooi gezicht!

vanochtend 08:10u., weegschaalstraat (A'doorn nrd) zwarte roodstaart

Vanmiddag boven het Salamandergat: 2 raven

Vanavond in Park Zuidbroek 3 blauwborsten 1 roodborsttapuit.
bij GGNet 1 groene specht.

Vanochtend Barnewinkel 1 kleine plevier, 2 kieviten, vanmiddag nabij de vijver Pr.beatrixlaan 1 zingende zwartkop

Vanmorgen in het Matenpark bij het Violierenplein: twee kleine mantelmeeuwen.
Vanmiddag in het Vossenbroek: watersnip en een zingende fitis

Park zuidbroek: ijsvogel, Blauwborst (2?), grote gele kwikstaart, Tjif Tjaf, roodborsttapuit, rietgors , kieviet (meerdere)
Een paar foto's in het Fotoboek in de map 'Recent'

Gisterochtend inventarisatie BMP begraafplaats Soerenseweg met Peter en Annelies:
1 sperwer, 2 paartjes appelvink (zingend en baltsend) en drie zingende matkoppen.

Park Zuidbroek, 12:15: 1x dodaars; Drostendal, 12:30: 5x tureluur; Weteringse broek/het hul, 15:00: groene specht.

23:45u., zingende roodborst. Mazurkastraat.

10 maart: Fliert, hoek Hunderenslaan (Twello) 1 ijsvogel;
Landgoed Hunderen: 1 groene specht.

gisteren: Korte Hezeweg overvliegend 1 grote gele kwikstaart;
begraafplaats Soerenseweg: groene specht, sperwer en nestelende kuifmezen.

Vandaag: Het Leesten 1 zingende boomleeuwerik

Zingende tjif tjaf in woudhuis bos
ooievaars op het nest bij het schol plus 9 die kwamen over vliegen
6x grauwe gans
2 x zilver 1 x blauwe reiger
1xrietgorst

Vanaochtend, klapekster, Empese en Tondense heide bij het vennetje.

Deze week, zowel heen als terug van mijn werk een zanglijster luid zingend steeds in dezelfde boom, noordwest zijde van de vellertheuvel, echoënd tegen de fabriekspanden.

Vandaag en gisteren in de ochtend een slechtvalk op HNK. Bij langs rijden over Oostveluweweg.

Baltsende buizerds in de lucht boven Beekbergerwoud. 5 ex.

Zaterdag 4 maart op de Hoge Veluwe (omgeving Karitskyweg): 2 zingende boomleeuweriken

Vanochtend in Lijsterbeslaan 2 man appelvink

Vanmorgen rond 09:30 Gamma Noord
Twee slechtvalken joegen twee buizerds weg. Met hoge snelheid doken ze
naar de buizerds!

Pagina's