Waarnemingen

Op deze plek kunt u uw vogelwaarnemingen aan ons doorgeven. Het gaat hierbij vooral om schaarse of bijzondere vogels in Apeldoorn of directe omgeving.
In het bericht vermelden: aantal, soort, datum en een zo exact mogelijke plaatsaanduiding, zo mogelijk met Amersfoortcoördinaten.

Waarneming doorgeven

Vanmiddag in het Matenpark (op de bult )
7 appelvinken 3 goudvinken.

Vanmiddag: Empe noord 6 boomleeuweriken op een maisakker
Yperenbergplas, Rijkswaterstaatweggetje: 6 watersnippen, 1 sperwer
Op de plas (bevroren) o.a. 3 bergeenden

Vanochtend 12 koperwieken, Kalmoesstraat t.p.

Vandaag in mijn tuin (Pallietergaarde) 1 ringmus.

vanmorgen 1 ijsvogel De Grift hoek Jachtlaan/Eendrachtstraat
Elzen Ugchelse beek achter Hoenderpark; groep van zeker 150 sijzen.

12 januari, 1 ijsvogel, frans van mierisstraat (orden) apeldoorn

Vanmiddag tijdens een wandeling door de buurt een ijsvogel vissend in de Schopenhauerstraat.

Zojuist vanuit m'n slaapkamerraam gezien.
Een vrouw havik balancerend tussen de harde windvlagen.
Vloog over dak van de buren. Normaal vliegen ze vrij hoog.
Deze kwam heel mooi laag over.

Vandaag aan de vijver Jaromirgaarde
in de Maten 1 ijsvogel.

Vanmiddag in het Matenpark: zingende glanskop

Vanmiddag: ijsvogel in het Matenpark

Tijdens PTT Hoog Buurlose heide: 1 klapekster, 9 rietgorsen, 10 kruisbekken, 1 zwarte mees, 1 kuifmees

vrijdag 23_12: vrouwtje zwartkop aan de Burcht.

Vanmiddag vloog een sperwer met prooi op uit mijn voortuin (Olieslagershorst). Niet met zekerheid kunnen vaststellen wat voor vogel gevangen was, mogelijk een merel.
In het Matenpark een appelvink (op de bult).

Ijsvogel in het matenpark. thv "de bult", waar overigens ook de Appelvinken weer zaten.

Vanmiddag op en langs de Yperenbergplas bij Wilp:
1x waterpieper - 2x grote zaagbek (paar) - 4x dodaars - 1x roodkeelduiker.
Langs de Bolwerksplas (Deventer) 20x wulp.

Zondag 4 december vogeltelling Bussloo mooi weer en mooie soorten
Enkele interessante soorten:
dodaars 8 st. - witoogeend 1 st. - sperwer 1 st. - waterral 1 st.
bokje 1 st. - holenduif 30 st. - ijsvogel 1 st. - groene specht 1 st.

Vanmorgen in het Matenpark op de bult 4 appelvinken.

zon. 27nov.; +/- 15:00u.; Apeldoorns kanaal t.h.v. Baltus bloembollen: 4x dodaars.

vanmorgen: Grift, hoek Europaweg/Jachtlaan: 1 ijsvogel;
Ugchelse beek thv Hoenderparkweg: 1 vrouw ijsvogel

Vanmiddag: goudvink in het Matenpark.
Foto in Fotoboek in de map 'Recent'

19 november rond 9 uur: twee pestvogels Woudhuis, gezien met Jan en Peter L. Later een groene specht tussen De Burcht en de snelweg

IJsvogel mannetje om 10 uur vissend in onze vijver.

Rond 09:00, lupineweg 2x pestvogel, +/- 9:45, zuidbroekpark; in de directe omgeving van vleermuizenbunker: 1x groene specht. Martin en Jan

Vandaag eind van de middag nog 1 pestvogel aan de lupineweg. Gezien door Henk Keizer en Mariet.

Vanmiddag hoek Lupineweg/Noorderhoogte: 9 pestvogels
foto in Fotoboek in de map 'Recent'

10 pestvogels in het woudhuis (lupineweg?)

Vanmiddag Zuidbroek thv oost veluweweg:
3 graspiepers
1 torenvalk
1 houtsnip

Vanmiddag Woudhuispark: 1 Groene specht. Helaas geen pestvogels meer gezien.

Nu net 12:30: lupineweg thv de Burcht: 5 Pestvogels, 20 kramsvogel, 3 koperwieken.

Pagina's