Waarnemingen

Op deze plek kunt u uw vogelwaarnemingen aan ons doorgeven. Het gaat hierbij vooral om schaarse of bijzondere vogels in Apeldoorn of directe omgeving.
In het bericht vermelden: aantal, soort, datum en een zo exact mogelijke plaatsaanduiding, zo mogelijk met Amersfoortcoördinaten.

Waarneming doorgeven

Gisteren thv Droefakkers Loenen 1 wespendief en thv Molenallee 1 sperwer. Bij Grote Modderkolk ook 1 overvliegende sperwer.

11-8 man goudvink in tuin

24 juli 2016, net iets na 1 uur. Roepende bosuil in het Spainkbos, achter Loolaan ter hoogte van Wirah/Apoldro/Boschrust.

22.7 : Een ransuil vliegt om onze boerderij om 22.00 uur , al drie dagen omstreeks dezelfde tijd.

gisteren: Brinkpark 1 zingende putter, Korte Hezeweg 1 overvliegende putter en Korte Hezeweg (23:15 uur) 1 overvliegende roepende kwartel.

Vanmorgen rond 07:30 hoek kopermolenweg/ greutelseweg onder klein eikje.
Twee juveniele groene spechten die mieren aan het uitgraven waren in de berm.
Beiden waren op een gegeven moment in conflict over wie het beste plekje mocht hebben !
Beide vogels vlogen na het naderen met de auto uit eindelijk weg om vervolgens na vijf minuten weer terug te keren op exact dezelfde plek!

Vanmiddag rond 14:00 aan de Nijbroekseweg 36
Een juveniele buizerd enkele meters boven de grond luid roepend om eten.
Een van de ouders zat hoog in een eik toe te kijken en gaf regelmatig antwoord.
Het jong was goed benaderbaar. De ouder viel mij niet aan zoals vorig jaar daar in buurt.
Ook bijzonder om te melden is rond 14:10 oostzijde Park Zuidbroek een mannetje weidebeekjuffer!
Vloog nabij de nieuw aangelegde stuw.

Vandaag eindelijk weer een ijsvogel gezien vanuit de roeiboot. Hij/zij zat op een steigertje langs de kant van het Apeldoorns Kanaal tussen de Oosterhuizer brug en de A50

Braakballen-inspectie onder een nestboom van een havik bij het Woldhuis leverde tien ringen op.
De meeste waren van postduiven en één was van een steenuil.
De steenuil was geringd in omgeving Wilp-Achterhoek op 04-06-2016 als nog niet vliegvlug nestjong.

13 juli : Mannetje groene specht luid roepend met twee jongen in de tuin op de oude elektriciteitspaal.
Foto in het fotoboek in de map 'Recent'.

Een Grauwe Vliegenvanger op de oprit die een flink insect te pakken had. Helaas was ik te laat met de camera.

de 2 jonge haviken in woudhuisbos

Gisterenochtend rond 06:45 in Park Zuidbroek
Een zingende blauwborst

Vanochtend tijdens de broedvogeltelling in het Beekbergerwoud een hoog aantal territoriale zanglijsters en merels. Als bijzonderheden een roepende kleine bonte specht, appelvinken, koekoeken, spotvogels, roodborsttapuit en een miauwende buizerd.

Afgelopen vrijdagnacht tijdens de simultaantelling hebben we helaas geen kwartelkoningen ontdekt. Wel een prachtige stille nacht met in de ondergelopen uiterwaarden van de IJssel de ratelende roep van een zomertaling en een zingende bosrietzanger.

18-6-2016 Kleine Plevier. Er waren er vanmiddag twee bij m'n vijver aan het foerageren.
Foto in het fotoboek in de map 'Recent'.

16 juni 13:40 uur : de bosrietzanger zingt uitbundig tussen onze boerderij en de stadsakkers .

Zojuist Seminariebos Apeldoorn 1 roepende groene specht

Een mooi zingende kleine karekiet boven op een rietstengel achter het pompstation aan de Qabbenburgerweg in Twello

9 juni 12.35 uur : Scholeksters , 2 ouders met jong op de parkeerplaats van de Sligro ; stadhoudersmolen. Dat waren toch strandvogels ?

Vandaag een dag planten geïnventariseerd in het Beekbergerwoud, met een schuin oog naar vogels. leukste soorten: boomvalk (roepend en vliegend), paartje roodborsttapuit alarmerend, buizerd alarmerend, diverse spotvogels, koekoek, nijlganzenpaar en 2 scharrelende ooievaars bij gemaaide graslanden Woudweg.

1 braamsluiper,zingend vlak voor m'n raam.
Apeldoorn, Kalmoesstraat

3.6: mannetje goudvink nog steeds ( of weer) aanwezig, foerageert in de appelboom . De spotvogels zingen de hele dag uitbundig.

In een elzenboom 15 meter van mijn huis aan de Basseltlaan in Twello een ransuilennest met nog minimaal een jongen op het nest, een oude en jonge piepende ransuil op takken in de boom. Dus dus komende weken gepiep om de deur.

31 mei nabij de Basseltlaan in Twello een wespendief in een vlinderachtige vlucht.

30.5 : zwarte roodstaart roepend op de volkstuinen.

Park zuidbroek: Koekoek (voortdurend rondvliegend en roepend), Blauwborst, Rietgors.

Bij waterzuivering Stadhoudermolenweg paartje mandarijneend. 10 jonge eendjes van wilde eend of mandarijneend?

Vanmorgen om 05:30
Schopenhauerstraat 4 juveniele ransuilen
Omgeving park Zuidbroek 1 koekoek roepend

Vannacht veel wakker gelegen.
In de berk tegenover ons huis waren twee juveniele ransuilen kabaal aan het maken.
Vanavond maar eens kijken of ik ze terug kan vinden.

Pagina's