Waarnemingen

Op deze plek kunt u uw vogelwaarnemingen aan ons doorgeven. Het gaat hierbij vooral om schaarse of bijzondere vogels in Apeldoorn of directe omgeving.
In het bericht vermelden: aantal, soort, datum en een zo exact mogelijke plaatsaanduiding, zo mogelijk met Amersfoortcoördinaten.

Waarneming doorgeven

di.mi. 24-05 Empese/Tondese heide: koekoek en wielewaal gehoord.

25 mei 16 uur: spotvogel zingt in onze tuin.

Empesche en Tondense Heide/ Eerbeekse Hooilanden:
Wielewaal, Koekoek, Rietgors, Roodborsttapuit (koppeltje) , graspieper, Grasmus

rondje Beekbergerwoud met zoon Robert
1 braamsluiper
5 spotvogels

Vanmorgen met PTT route bij Belastingkantoor in waterbak 2 mandarijneend, man en vrouw.

Gisteren boven de Duursche Waarden een cirkelende zeearend.

Gisteravond mijn eerste bezoek aan de
Empese en Tondense heide.

1x groenespecht
2x koekoek
6x geelgors (zingend)
2x bergeend

voederende pimpelmezen met o.a pindakaas uit potje Tuinfluiter Zanglijster Winterkoning
Zwartkop BoomkleverI

Vanochtend op HB hei Zwarte Wouw

Gisteravond HB hei. Koekoek zeer actief, zeker 4 exemplaren (man). Bij de oude schaapskooi graslandjes minimaal 20 tapuit, 1 x beflijster (vrouw), 1 x gele kwik. Op de hei zelf (jagend boven ven) 1 boomvalk en verder 1 torenvalk.

vanavond in woudhuisbos
koekoek bij de parkeerplaats
kleine bonte specht bij de manege
kleine karekiet- zilverreiger-braamsluiper blauwe reiger op het verlaten nest met eieren van de grauwe gans [somp]

Rammelwaard omgeving het gemaal.
2 ijsvogels (waarschijnlijk een paartje )
In de binnentuin aan de Pallietergaarde al enkele dagen
een zingende braamsluiper.

Vanmiddag bij Hoog Buurlo, tuinfluiter, gekraagde roodstaart, bonte vliegenvanger, meerdere fluiters, holenduiven roepend, etcetera.

2mei 10:00 uur , Park Zuidbroek :luid zingende kleine karekieten , een rietgors en een bokje ( Afgaand op gedrag bij opvliegen . Op 3 meter voor mij stil wegschietend vanaf de grond zonder zig zag beweging )

Gistermiddag tussen de Aristotelesstraat en Socratesstraat een zingende braamsluiper.

Gisteren Hoog Buurlose Heide: 1 klapekster

28-4
woudhuisbos bij manage
kleine bonte specht -groene specht -2x bontespecht
geluidswal woudhuis 1x groene specht

Goudvink , mannetje en vrouwtje in onze tuin. Foto in het fotoboek in de map 'Recent'.

Vijver Prinses Beatrixlaan/spoorlijn: vanmorgen 1 vrouwtje nonnetje
Begraafplaats Soerenseweg: Groene specht

Tuinfluiter, zwarte roodstaart en staartmees in onze tuin , 11.30 uur.

Circa zes kleine plevieren vanmorgen in Park Zuidbroek.

Gistermorgen, bij kasteel Het Oude Loo: 1 gierzwaluw.

Vanmorgen om half twaalf een zingende blauwborst in Park Zuidbroek.

Vanmiddag in het Beekbergerwoud heerlijk lente. Voor mij de eerste zingende grasmus en tuinfluiter en aan de westrand van het gebied enkele koppels graspiepers en alarmerende kieviten. Verder boven het gebied een soort baltsvlucht van een sperwer en rondcirkelende huis- en gierzwaluwen.

Gisterochtend 19 april een sperwer met prooi in z;n klauwen laag vliegend de Mheenlaan overstekend, het park in.

18 april 10:00 uur : grasmus, Park Zuidbroek, zingend

Vanochtend op Malkenschoten. Gisteren nog niet aanwezig dus vannacht gearriveerd. Bonte vliegenvanger.

Park Zuidbroek:
Braamsluiper, Fitis en blauwborst
Rondcirkelend boven het park een torenvalk.

Vanmorgen 11:30 uur twee boomkruipers in de tuin ; waarschijnlijk mannetje en vrouwtje want bleven bij elkaar in de buurt af en toe roepend. Dus wie weet ?

Vanochtend HB hei Draaihals en bij de schaapskooi in het bos 5 beflijster en in het bos Fluiter

Pagina's