Waarnemingen

Op deze plek kunt u uw vogelwaarnemingen aan ons doorgeven. Het gaat hierbij vooral om schaarse of bijzondere vogels in Apeldoorn of directe omgeving.
In het bericht vermelden: aantal, soort, datum en een zo exact mogelijke plaatsaanduiding, zo mogelijk met Amersfoortcoördinaten.

Waarneming doorgeven

braamsluiper,15.30 uur , zowel in de boomgaard van Park Zuidbroek als later in onze tuin .

Twee kneutjes ,gisteren , maar toen was ik er nog niet helemaal zeker van , en vandaag , nu goed gezien. In onze tuin zingend.

Gisteravond HB hei Koekoek

Vanavond in Beekbergerwoud.
1x waterral
1x groene specht
1x patrijs alle vogels roepend.

vanmorgen woudhuis
1x roodborst tapuit man
3x havik[zang]
1x groene specht

Vanmorgen Zuidbroek e.o.
Twee man roodborsttapuit
Tureluur
Kleine plevier
Slechtvalk
Patrijzen 2(m+v)

Al weken roepende groene specht thv kruising PWA laan en jachtlaan. Vandaag in Ugchelse bos 2 x zwarte specht en 1 x kleine bonte. Vandaag ook in BB woud zingende blauwborst. Vanavond HB hei 6 x beflijster man, 1 x tapuit, 1 x gekraagde roodstaart en 1 x paapje.

Vanmorgen gezien in Radio Kootwijk
omgeving oude schaapskooi.
1 klapekster
1 roodborsttapuit
1 zwarte roodstaart

Zwarte roodstaart , vrouwtje, in onze tuin, 14.00 uur.

een paartje goudvink in mijn appelboom peuteren aan de knoppen in mijn tuin.

Vanmorgen de eerste zwartkop aangekomen in onze tuin, zingend.

Vanavond in Park Zuidbroek
2 x man blauwborst {zingend en in balsvlucht }
1 dodaard.

Vanmorgen woudhuis de somp
Roerdomp waarneming in eerste instantie op het blote oog
een daar aanwezige fotograaf met een 300mm lens gevraagd om hem vast te leggen
na vergroting was het duidelijk een roerdomp
verder 1x zilver ,1xblauwe reiger, broedende grauwe gans ,3 paartjes kievit ,tig tjaffen 2x fites 1x havik
1x groene specht[harry's plas]

Vanmiddag gezien vanuit de ingang van Gamma in Noord:

De twee slechtvalken vlogen rondjes om het HKN gebouw en een lande bijna in de nestkast!
De kast is geplaatst rechts boven ( vanuit de oprit Gamma gezien)
Geweldig om te zien hoe de slechtvalken accelereren in de lucht!

Gisterochtend woudhuispark roepende groene specht.
Vanmiddag door het Drostendal gefietst nieuw natuurgebied thv de drostendijk oa. waargenomen: 2x raaf, 2x buizerd, 5x kleine plevier, 4x kievit, 10x putter, 3x witte kwikstaart, 1x boerenzwaluw.
Fietspad weteringsebroek thv Teuge: 5x tureluur, 1x grutto, 1x torenvalk, 16x witte kwikstaart, 5x scholekster en 2x smient.

Boerenzwaluw gisteren beekbergerwoud

Eén tureluur vloog roepend in het Park Zuidbroek rond.

Mannetje , heel mooi , en vrouwtje mandarijneend landde in onze vijver.

Eind van de middag begraafplaats Soerenseweg met Peter O.: 1roepende groene specht en een geplukte ekster, waarschijnlijk door sperwer.

Vanmiddag omgeving park Zuidbroek:
Drie boeren zwaluwen
Een havik vrouw
Vanmorgen omgeving Apeldoorn Noord - Emst:
Drie ijsvogel territoria ( 4 IJsvogels gezien)
Paartje brilduikers
Vier dodaarzen
Drie krakeenden

Zojuist aangekomen: De eerste tjiftjaf. In 2007 was hij er al op 10 maart.

plas Park Zuidbroek: 1 dodaars, ook kort roepend.
Verder buizerd en rietgors in het park
1 putter vijver spoor Woudhuis.

Voor de vierde dag achter elkaar, tussen 19:00 en 19:15 een ransuil in steeds dezelfde berk in onze tuin.

Zondagmiddag 13-03 een sperwer in meidoorn in achtertuin Kersenlaan

Gisteren; begraafplaats Soerenseweg; 1 glanskop zingend
vandaag bosje Europaweg/Jachtlaan: 1 roepende groene specht
Vijver P. Saenredamstraat: 1 ijsvogel.

16.00 uur: Eén boomkruiper in de tuin en nog altijd een groep van ongeveer tien puttertjes .

Vanmiddag in het Matenpark 1 ijsvogel gezien omg. vissteiger.

Zojuist, 19:00, nog net niet op mijn bord, land er een ransuil in de berk in mijn tuin. De pluimen duidelijk waarneembaar. Ik heb ze laatst 's nacht al vaker gehoord hier in de buurt.

vandaag net na de middag in Twello, Wezeveld: 1 zingende oehoe.
(landgoed Het Wezeveld langs de Rijksstraatweg, net voor de 1e rotonde komende vanaf Apeldoorn)
Foto in het fotoboek in de map 'Recent'

Tijdens mijn na-de-lunchwandeling met cliënten, zagen wij 2x2 buizerds zweven boven de Oost-Veluweweg thv Hanos cirkelen, luidt miauwend. Met geluid op een app, konden we het geluid goed herkennen. Na de wandeling de afbeelding op google. En samen deze waarneming op de site gezet, met de groeten van Gerwin.

Pagina's