De natte Oostvaardersplassen: TOP moeras

Erwin van Laar houdt een lezing over de Oostvaardersplassen.
Na bedijking en drooglegging van Zuidelijk Flevoland bleef er een plas-dras gebied liggen tussen Lelystad en Almere. De overheid liet het een aantal jaren ongemoeid liggen en zo ontstond er een uniek moeras dat later uitgeroepen werd tot Nationaal Park. Naast konikpaarden, heckrunderen en edelherten zijn er ook veel vogelsoorten die daar leven.
We gaan op zoek naar lepelaars, aalscholvers, roerdompen en nog veel andere soorten vogels. Denk daarbij nog aan het steeds veranderende landschap in de verschillende jaargetijden en u begrijpt waarom natuurfotograaf Erwin van Laar daar zijn hart kan ophalen.

Locatie:
Het Bolwerk (Ravelijn 55, ingang spoorzijde/parkeerplaats)