Slechtvalken in Nederland

Lezing door Jan van Dijk

Slechtvalken zijn de ‘Max Verstappens’ in de vogelwereld: supersnel.
Tijdens de lezing worden tal van vragen beantwoord. Wat zijn de belangrijkste kenmerken en waarin onderscheiden slechtvalken zich? Hoe jagen de vogels en wat zijn belangrijke prooien? Hoe verloopt het broedseizoen en hoe is bijvoorbeeld de rolverdeling tijdens het broeden?
Ook gaan we terug in de tijd. Hoe zat dat in de vorige eeuw met de slechtvalken in Nederland? Op een gegeven moment waren ze verdwenen als broedvogel, maar wanneer kwamen ze terug? Hoe is het de vogels sinds de terugkeer vergaan en wat is de huidige stand van zaken?

De lezing over slechtvalken wordt verzorgd door Jan van Dijk (62 jaar), geboren en woonachtig in Zwolle. Van 1977 tot en met 2014 is hij werkzaam geweest in de procestechniek op het elektriciteitsproductiebedrijf Centrale Harculo. Ongeveer zijn hele leven heeft hij belangstelling voor natuur en later in het bijzonder voor vogels. Inmiddels is Jan bijna 20 jaar bezig met roofvogel- en uilenonderzoek rondom Zwolle. Hij is medeoprichter van de Werkgroep Slechtvalk Nederland in het jaar 1993.
Verder is hij sinds eind 2013 door Vogelbescherming Nederland aangesteld als stadsvogeladviseur in de gemeente Zwolle. In deze functie staat met name het beschermen en onder de aandacht brengen van de stadsvogels centraal.

Locatie:
Het Bolwerk (Ravelijn 55, ingang spoorzijde/parkeerplaats)