Wordt Nederland een kraanvogelland?

De kraanvogel staat op 15 februari centraal in de lezing van Peter van den Akker. Sinds 2001 is de kraanvogel een officiële broedvogelsoort in ons land. Sindsdien is er veel gebeurd in kraanvogelland en staat de teller van het aantal broedparen al rond de 21 (stand 2017). Waar eindigt het? Peter van den Akker heeft de ontwikkelingen in de Engbertsdijksvenen (Overijssel) op de voet gevolgd en zet deze in een landelijk en Europees perspectief. De Engbertsdijksvenen zijn Peters belangrijkste onderzoeksgebied en daarnaast coördineert hij tellingen van beekvogels in Twente. De Engbertsdijksvenen vormen een groot natuurgebied van ongeveer 1.000 hectare in het oosten van Twente. In dit Natura 2000-gebied komen bijzondere vogelsoorten voor. Sinds 2014 is de kraanvogel als broedvogel hier een vaste gast. De klapekster is al sinds jaar en dag als overwinteraar in het oosten van Twente te vinden.
Peter van den Akker (59 jaar en tijdens de lezing 60) is een actieve veldornitholoog en lid van de Twentse Vogelwerkgroep. Tevens is hij districtscoördinator Twente voor Sovon.

Locatie:
Het Bolwerk (Ravelijn 55, ingang spoorzijde/parkeerplaats)