Algemeen

Welkom op de site van Vogelwerkgroep Oost-Veluwe.
De medewerkers van Vogelwerkgroep Oost-Veluwe bestuderen en inventariseren in het wild levende vogels. De werkgroep is aangesloten bij Sovon Vogelonderzoek Nederland. Het werkgebied bestrijkt de gemeente Apeldoorn en delen van de gemeenten Epe, Voorst en Brummen.

U kunt het werk van de vogelwerkgroep steunen als medewerker of als donateur. Medewerkers nemen deel aan één of meer vogeltellingen. Zowel medewerkers als donateurs betalen jaarlijks een bijdrage van minimaal € 15,-.

Wij houden ons onder andere bezig met:
Broedvogels in het Beekbergerwoud;
De slechtvalk op het HNK-gebouw;
Huiszwaluwen in Brummen;
Monniksparkieten in Apeldoorn;
Punt-Transect-Telingen (PTT);
Meetnet Urbane Soorten (MUS).