Algemeen

Welkom op de site van Vogelwerkgroep Oost-Veluwe.
De medewerkers van Vogelwerkgroep Oost-Veluwe bestuderen en inventariseren in het wild levende vogels. De werkgroep is aangesloten bij Sovon. Het werkgebied bestrijkt de gemeente Apeldoorn en delen van de gemeenten Epe, Voorst en Brummen.

Wij houden ons onder andere bezig met:
Broedvogels in het Beekbergerwoud;
De slechtvalk op het HNK-gebouw;
Huiszwaluwen in Brummen;
Monniksparkieten in Apeldoorn;
Punt-Transect-Telingen (PTT);
Meetnet Urbane Soorten (MUS).