Algemeen

Welkom op de site van Vogelwerkgroep Oost-Veluwe.
De medewerkers van Vogelwerkgroep Oost-Veluwe bestuderen en inventariseren in het wild levende vogels. De werkgroep is aangesloten bij Sovon Vogelonderzoek Nederland. Het werkgebied bestrijkt de gemeente Apeldoorn en delen van de gemeenten Epe, Voorst en Brummen.

U kunt het werk van de vogelwerkgroep steunen als medewerker of als donateur. Medewerkers nemen deel aan één of meer vogeltellingen. Zowel medewerkers als donateurs betalen jaarlijks een bijdrage van minimaal € 15,-. De bijdrage dient te worden overgemaakt naar rekeningnummer NL61 INGB 0004 4347 32 t.n.v. Vogelwerkgroep Oost-Veluwe.
Medewerkers en donateurs ontvangen viermaal per jaar het contactblad 'De Gieteling'. Hierin staan onder andere verslagen van de vogeltellingen en aankondigingen van lezingen en excursies.

Wij houden ons onder andere bezig met:
Broedvogels in het Beekbergerwoud en aan de Soerenseweg;
De slechtvalk op het HNK-gebouw;
Huiszwaluwen in Brummen;
Monniksparkieten in Apeldoorn;
Kwartelkoningen langs de IJssel;
Punt-Transect-Telingen (PTT);
Meetnet Urbane Soorten (MUS).

21 februari 2020

De gemeente Apeldoorn belegt in samenwerking met Sovon en IVN een avond voor bestaande, maar ook nieuwe en aspirant MUS-waarnemers.
De agenda is:
- Toelichting op de Apeldoornse aanpak stadsvogels
- Uitleg van het project MUS
- Aanbod van cursussen/instructies vogelcursussen.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

4 februari 2020

In de afgelopen zeven jaar heeft Sovon heel wat vogelaars opgeleid om een eigen gebied op de Veluwe te inventariseren. Dankzij hun inspanning weten we steeds beter hoe het met soorten als IJsvogel, Zwarte Specht en Boomleeuwerik gaat. Van veel stukken Veluwe weten we echter niet welke aantallen broedvogels er voorkomen. Daarom organiseren Frank Majoor en Albert de Jong een startavond voor (aankomende) broedvogeltellers.

Kijk hier voor meer informatie.