Waarnemingen

Op deze plek kunt u uw vogelwaarnemingen aan ons doorgeven. Het gaat hierbij vooral om schaarse of bijzondere vogels in Apeldoorn of directe omgeving.
In het bericht vermelden: aantal, soort, datum en een zo exact mogelijke plaatsaanduiding, zo mogelijk met Amersfoortcoördinaten.

Waarneming doorgeven

De twee simultaantellingen kwartelkoning voor ons deel langs de IJssel (van Nijenbeek tot Ossenwaard) hebben in 2021 wederom geen territoria opgeleverd. Zowel Peter L, Mariet (inclusief vervanger Paul) als ik hebben besloten dat 2021 voor ons het laatste jaar is. In meer dan tien jaar tellen hebben we twee keer een territorium vastgesteld. En veel andere mooie nachtsoorten, zoals uilen en rallen. Mocht je geïnteresseerd zijn om vanaf 2022 de telling over te nemen, neem dan contact op met jan.schoppers@sovon.nl.

1 Bonte kraai, gezien en gehoord. Spainkbos Apeldoorn.
15 juni 2021, 11:00 u

Vanmiddag (1 juni 2021) een lepelaar aan het foerageren bij 't Schol.

Vanavond een ware vliegshow boven onze tuin. Vier gierzwaluwen vlogen steeds rondjes om ons huis en kwamen daarbij soms met volle snelheid op enkele meters boven onze overkapping. Rakelings langs de schoorsteen en weg waren ze. Soms met z’n vieren tegelijk!!!
Alle potentiële nestlocaties werden nauwkeurig geïnspecteerd.

29 mei wespendief en 2 middelste bonte spechten in het Leusveld

Vanmorgen op het stationsplein: 2 putters

braamsluiper op de hoek molenstraat deventerstraat

Vandaag Ecofactorij: 6x ringmus,12x huiszwaluw, 1 scholekster, 21x boerenzwaluw, 2x putter, 1x grasmus, 1x zwarte roodstaart, weiland woudhuizermark 6x holenduif.

Sprenkelaarsdijk tegenover moestuinencomplex op braak terrein aan de kant van de weg ( 25 mtr.) een paartje kleine pleviertjes. Luid roepend! Er wordt gebouwd daar, als dat maar goed gaat.....?

Sinds drie dagen een groep van 14 gierzwaluwen boven mijn huis aan de Schopenhauerstraat.
Veel nestgelegenheid hier. Ook meerdere keren per dag een grote bonte specht tegenover mijn huis.

Vandaag de eerste gierzwaluwen boven mijn huis (Olieslagershorst) gezien, een stuk of vijf.

9 mei 2021
Heidegebied Hoog Buurlo
Veel zingende veldleeuweriken en ook zingende boomleeuwetik aanwezig

9 mei 2021
Draaihals gehoord op Hoog Buurlose heide op grensgebied tussen bos en heide

Zondagmorgen 2 mei tussen 7:00-9:00u., vogeltelling Herenboeren Wenumseveld/Wenumhoeve: op telpunt 20 vd Kievitsveldtelling: paartje bonte vliegenvanger, zingend/baltsend; op geploegde akkers: paartje kleine plevier waarvan een op nest (4 eitjes) en even verderop op de akkers 2x tapuit, 2x roodborsttapuit en 2x kneu.

Overvliegende Wespendief ; Van Isendoornlaan

Overvliegende wielewaal waarschijnlijk van uit bos Zonnehoeve over zutphense straatrichting woudhuizer uitkijkpost. Omstreeks 14.00 uur. Wielewaal vloog in golven. Helaas geen foto.

(noot vogelwerkgroep: de lichte en slechts over grotere en afstand -en lastig- waarneembare golfvlucht van de wielewaal is een niet voor de hand liggend kenmerk. Een groene specht lijkt met deze omschrijving meer voor de hand te liggen).

2 tapuiten op de Hoog Buurlose heide

Koekoek ; park Zuidbroek

Braamsluiper in onze tuin , Van Isendoornlaan

+ Tjiftjaf , Van Isendoornlaan

Tuinfluiter , Zwartkop, Puttertjes en boerenzwaluw in de tuin ( of daarboven ) .

Grasmus in boomgaard Park Zuidbroek.

Torenvalk , park Zuidbroek

Vanochtend, gracht Oude Loo: 5 mannetjes en 1 vrouwtje mandarijneend.

beekbergerwoud 1x zingende fitis 3x zwartkop 2x tjiftjaf 1x dodaars 1x sperwer
kanaalpark 2x ijsvogel

1.4 : Wieselse weg . Fitis , Zwartkop en Tjiftjaf zingend.
2.4 Van Isendoornlaan , Zwarte Roodstaart zingend .

Vanmiddag in landgoed Woudhuizen:
- bij de parkeerplaats mijn eerste zingende zwartkop van dit jaar
- bij 't Schol grote zilverreiger, dodaars en groene specht

Vanmorgen Park Zuidbroek 09:10
Laag vliegende Zeearend! Vloog van oost naar west.

Bruine kiekendief landgoed het hunderen twello

Schaapskooi ten N.O. van vliegv. Teuge (WGS 52.24577 6.05046); 2x groene specht, beide roepend.

Pagina's