Waarnemingen

Op deze plek kunt u uw vogelwaarnemingen aan ons doorgeven. Het gaat hierbij vooral om schaarse of bijzondere vogels in Apeldoorn of directe omgeving.
In het bericht vermelden: aantal, soort, datum en een zo exact mogelijke plaatsaanduiding, zo mogelijk met Amersfoortcoördinaten.

Waarneming doorgeven

Waarneming door Aagje van der Wulp
Vanochtend gezien/geh op de Rammelwaard:
1 Grote zilverreiger
18 Blauwe Reigers, die later wegvlogen
1 Waterral
3 Watersnippen
3 Witgatjes
1 Paap
1 Tapuit
2 Geelgorzen

Waarneming door Harm Schoten
04 sept. 2005 Het Schol Wilp, Havik
07 sept. 2005 Bussloo zuidoostzijde, Visarend (overvliegend)
07 sept. 2005 Bolwerksweiden, klucht Patrijs 12 ex.

Waarneming door Tim de Boer
06 sept 2005 hoorde ik zoals zo vaak ijsvogels achter in de tuin, alleen nu met een afwijkend geluid, 5 minuten daarna kwamen ze weer langs en het waren er twee, en ik denk dat 1 van de 2 een juv. was, wat zou betekenen dat ze in de buurt gebroed hebben, wat mooi zou zijn, want in het voorjaar zat er voortdurend een paartje.

Waarneming door Martin van den Berg
06 sept. 2005 vanachter mijn bureau op Centraal Beheer Malkenschoten 1 Groene Specht

Waarneming door Martin van den Berg
06 sept 2005 om 07.00 langs de Hattemse Beek 2 IJsvogels

Waarneming door Rob Versteeg
3 Lepelaars, Deventer, Ossenwaard 205-474
1 IJsvogel, Deventer, Bolwerksmolen 207-473
1 Ooievaar, Deventer IJssel 207-472
(hoog overvliegend)
3 Ooievaars, Wilp, Wilperwaard 209-469 t.p.

Pagina's