Vogeltellingen

Hieronder vallen Bussloo, de weidevogels bij Natuurmonumenten en het Atlasproject.

Bij het BMP gaat het er om dat van een bepaald gebied broedvogels worden...

Incidenteel worden gebieden geïnventariseerd op broedvogels of één vogelsoort. Dit gebeurt eventueel op verzoek van...

Veel kolonievogels worden in Nederland al lange tijd geteld,...

Binnen het Meetnet Urbane Soorten verzamelen we vogelgegevens uit alle...

In de periode van 15 december – 1 januari organiseert Sovon jaarlijks de Punt-...

De vogelwerkgroep heeft een gedurende aantal jaren in het najaar op zaterdagochtend trekvogels geteld. Van 2003 t/m...