Trektellen

De vogelwerkgroep heeft een gedurende aantal jaren in het najaar op zaterdagochtend trekvogels geteld. Van 2003 t/m 2005 was de telpost bij Bussloo, maar daarna werd deze plek ontoegankelijk door de bouw van Thermen Bussloo.
In 2006 en 2007 is er geteld aan de Oolmansweg. Door het overlijden van de coördinator van deze telling ligt het project sinds het najaar van 2008 stil.
In 2009 hebben we tijdens EuroBirdwatch geteld op de Schansenberg bij Loenen en in 2010 hebben we onderzocht of de Lierderenk geschikt is als nieuwe trektelpost. Op dit moment is er binnen de vogelwerkgroep echter niemand met voldoende tijd en deskundigheid op het gebied van trektellen om het project nieuw leven in te blazen.

Tips voor het herkennen van overvliegende vogels staan op de website van Telpost Parnassia en Vogelwerkgroep Engbertsdijksvenen.

Klik op een telling voor meer informatie over de telling en de gegevens van de contactpersoon.