Telposten Bussloo en Oolmansweg

Van 2003 t/m 2005 is er geteld bij Bussloo op de plek waar nu Thermen Bussloo staat. Het verslag van het najaar 2005 staat hier. De gegevens van telpost Bussloo staan vermeld op www.trektellen.nl.

De overzichten van de tellingen van najaar 2006 en najaar 2007 op de telpost aan de Oolmansweg staan hier. Hier staan tevens de resultaten van de eerste trekteldag van najaar 2008. Na deze datum is er niet meer geteld in verband met het overlijden van Aagje.