Lezingen

De vogelwerkgroep organiseert maximaal twee keer per jaar op de derde vrijdag van de maand een lezing. Deze lezingen zijn, tenzij anders vermeld, gratis toegankelijk voor medewerkers, donateurs en belangstellenden.

Er zijn momenteel geen lezingen gepland