Lierderenk

De telpost ligt in de driehoek tussen de Achterste Kerkweg, Het Hasselt en de spoorlijn van de stoomtrein.
In het najaar van 2010 hebben we hier een aantal ochtenden gezeten om te bekijken of dit een geschikt trektelpunt is. De resultaten vielen qua overvliegende vogels niet tegen, maar voorlopig ligt het project stil bij gebrek aan trekker.

Contactpersoon: