Eenmalige projecten

Incidenteel worden gebieden geïnventariseerd op broedvogels of één vogelsoort. Dit gebeurt eventueel op verzoek van derden en het onderzoek beslaat meestal één broedseizoen.

Klik op een telling voor meer informatie over de telling en de gegevens van de contactpersoon.