Punt-Transect-Tellingen (PTT)

In de periode van 15 december – 1 januari organiseert Sovon jaarlijks de Punt-Transect-Tellingen. Dit zijn tellingen die bestaan uit 20 telpunten langs een route. Op ieder telpunt worden 5 minuten alle vogels geteld. Dit kunnen vogels zijn die de hele tijd aanwezig zijn, zingen of voorbij vliegen. Alle vogels die zichtbaar en hoorbaar zijn, tellen mee.
De routes worden per auto, fiets of lopend afgelegd en de duur varieert van een ochtend tot een groot deel van de dag. Doordat de routes in principe jaarlijks geteld worden, is het mogelijk trends van soorten vast te stellen.
De vogelwerkgroep neemt met zeven routes deel aan dit project. Dit zijn routes in het stedelijk gebied, het buitengebied en op het Veluwemassief.

Een overzicht van december 2023 en eerdere jaren staat bij verslagen.

Klik op een telling voor meer informatie over de telling en de gegevens van de contactpersoon.