Waarneming door Tim de Boer
06 sept 2005 hoorde ik zoals zo vaak ijsvogels achter in de tuin, alleen nu met een afwijkend geluid, 5 minuten daarna kwamen ze weer langs en het waren er twee, en ik denk dat 1 van de 2 een juv. was, wat zou betekenen dat ze in de buurt gebroed hebben, wat mooi zou zijn, want in het voorjaar zat er voortdurend een paartje.