Waarneming door aagje van der Wulp
Dinsdagavond 1 Kleine Bonte Specht gehoord in het Matenpark, Apeldoorn.
Vanochtend vlogen 2 Kramsvogels over de Hoog Buurlose Heide en foerageerde een
vrouw Blauwe Kiekendief.