Waarneming door Aagje van der Wulp
Vanochtend op de Rammelwaard o.a. 1 Dwergmeeuw, 1 Tapuit, 1 Bruine Kiekendief, Geelgorzen, Putters. Veel trek van Boerenzwaluwen.