Zondagmorgen 2 mei tussen 7:00-9:00u., vogeltelling Herenboeren Wenumseveld/Wenumhoeve: op telpunt 20 vd Kievitsveldtelling: paartje bonte vliegenvanger, zingend/baltsend; op geploegde akkers: paartje kleine plevier waarvan een op nest (4 eitjes) en even verderop op de akkers 2x tapuit, 2x roodborsttapuit en 2x kneu.