Op 1-1-2022 circa 20 raven. Aardhuisweg halverwege de blanke koppenroute, op een gedeelte dat nu wordt afgegraven voor het opruimen van munitie.