Waarnemingen

Vogelwaarnemingen kunt u doorgeven via Waarneming.nl.
Waarnemingen uit de regio staan op onze werkgroeppagina op de oude versie van Waarneming.nl.

De mogelijkheid om een waarneming door te geven via een formulier op deze website is in februari 2022 vervallen. Hieronder staan de waarnemingen die van augustus 2005 t/m februari 2022 zijn doorgegeven via de website.

Vanmorgen een vroege wandeling gemaakt op de
Empese en Tondense heide.
Enkele leuke soorten: 6x zingende geelgorzen, 1x koekoek,
2x dodaars, 2x blauwborst, (man)

Gistermiddag 16-06
1 roze spreeuw (ad) Hallseweg in Hall

De Spotvogel zingt al een paar dagen in onze tuin . Maar nu weet ik het zeker door de snerpende geluiden erbij. Het broedsel van de Winterkoning is met succes uitgevlogen .

putter Europaweg De Graanhof 1 zingend 12 juni
putter Dijkgraafweg 1 zingend 13 juni
13 juni koerende holenduif Korte Hezeweg, 5:30 uur 13 juni

Groene Specht in onze tuin , Van Isendoornlaan

30.5 : Braamsluiper zingt al wekenlang aan de Wieselseweg .

Dit moet voor ons wel de stilste kwartelkoningtelling ooit zijn geweest. Peter L en ik hoorden afgelopen nacht langs de IJssel van Nijenbeek tot Ossenwaard enkel scholekster, kleine plevier en blauwe reiger. Dit hebben we nog nooit meegemaakt: geen bosrietzanger, kwartel, waterral, uilensoort laat staan een kwartelkoning. Over drie weken herkansing!

woensdag 27-5 Zuidbroek: 2x Spotvogel, 1x Grasmus, 2x Roodborsttapuit, 1x Bosrietzanger, 6x Huiszwaluw.

Vanmorgen tijdens de MUS-telling: zwarte roodstaart in de Matenhoek (vlakbij bruggetje over kanaal bij Matenpoort)

Winterkoning broedt in onze tuin , nest gevonden bij toeval.

Vandaag Kalmoesstraat 2 x grote bonte specht bezet nest, laan van Zevenhuizen thv Mheenpark: 1 x grote bonte specht bezet nest

Hemelvaartsdag, gezien of gehoord:
Hoog Buurlo: Winterkoning, Bonte Vliegenvanger, Zwartkop, Fluiter, Koekoek, Holenduif.
Hoog Buurlosche Heide - Noordwest: Veldleeuwerik, Kneu, Boompieper, Roodborsttapuit, Geelgors, Heggenmus, Koekoek.
Hoog Buurlosche Heide - Oude Schaapskooi e.o.: Grauwe Vliegenvanger, Zwarte Roodstaart, Tapuit.
Beekbergen: Buizerd, Huiszwaluw.
Klarenbeek - Het Woud: Braamsluiper.
Ecofactorij: Zwarte Roodstaart.

Vanaf 14 mei roept de Koekoek iedere dag in park Zuidbroek.

's Ochtends gezien vanuit huis: mijn eerste gierzwaluwen van dit jaar boven de Wolwevershorst.
's Middags langs de Wenumseveldweg: zingende roodborsttapuit.

2-5-2020 ca. 16.00 uur Kievitsveld Emst in de buurt van de sauna, een roepende Koekoek

Gisteren boven ons huis aan de Schopenhauerstraat
4 huiszwaluwen
8 gierzwaluwen
2 boerenzwaluwen

Het Woudhuis 30 april Het Shol- bos strook achter de boerencamping;
Boompieper, Groene Specht, Twee Raven, Putter, Zwartkop mannen die een zang gevecht leken te houden. Zag ze vlak bij elkaar zingen en vervolgens weer achter elkaar aanjagen.
Bij huis Emst Rietenweg, zag ik een Kramsvogel.

30 april Het Woudhuis bij de boerencamping
Een zingende Gekraagde Roodstaart
Filmpje/ geluid;
https://youtu.be/7nDyk-K9lkw

Grasmus zingt in boomgaard park Zuidbroek.

Gisteravond boven de driehuizerweg mijn eerste 2 gierzwaluwen van het jaar!

Vanochtend BMP Soerenseweg: 4 bonte vliegenvangers, 1 sperwer, 3 goudhanen, 3 grote bonte specht

Gisteravond 23_04 Empese en Tondense Heide.
1x koekoek 8x geelgors 3x boompieper
2x dodaars 2xraaf 4x grote zilverreiger
ook leuk 8 reee'n gezien.

Vandaag in het Leusveld: geelgors, groene specht, bonte vliegenvanger

Braamsluiper zingt in de tuin , Van Isendoornlaan

Vandaag, Het Schol (Woudhuis) 1 Lepelaar.

18:05
Rode Wouw vliegt over ons huis , Van Isendoornlaan , van oost naar west .

Ugchelsche Bosch [schaapskooi]
Bonte vliegenvanger Roodborst tapuit Geelgorst Groene specht Gekraagde roodstaart Koekoek Ransuil

Vandaag op de Empese en Tondese heide o.a.: raaf, blauwborst en zomertaling

Vanmiddag kwam er een grote vogel aanvliegen. Ik dacht eerst ff wat doet die Buizerd raar. Het was een Visarend die een duik nam in onze vijver en met een vis in de poten weg vloog. Ik zag nog even de kenmerkende body shake en het moment was al weer voorbij. Ik was wel even verbijsterd.

Rouwkwikstaart bij het gemaal van Voorst [Rammelwaard]
(Fotoboek map 'Recent')

Pagina's