's Ochtends gezien vanuit huis: mijn eerste gierzwaluwen van dit jaar boven de Wolwevershorst.
's Middags langs de Wenumseveldweg: zingende roodborsttapuit.