Waarnemingen

Op deze plek kunt u uw vogelwaarnemingen aan ons doorgeven. Het gaat hierbij vooral om schaarse of bijzondere vogels in Apeldoorn of directe omgeving.
In het bericht vermelden: aantal, soort, datum en een zo exact mogelijke plaatsaanduiding, zo mogelijk met Amersfoortcoördinaten.

Waarneming doorgeven

29 januari: 1 sperwerman net boven de Grift vliegend, tussen bomen en struiken op de beekwal door t.h.v. Europaweg/Holthuis

Zaterdag 28 januari
Park zuidbroek: 1 watersnip
Vijver langs Laan vd Maagd: 1 kuifeendman
Weteringsebroek: 1 grote zilverreiger
Apeldoorns Kanaal bij sluiswachterswoning Stadhoudersmolen; 1 dodaars
Grift tussen Stadhoudersmolenweg en Anklaarseweg : 1 vissende ijsvogelman

zaterdag om 12 uur in de mijntjes aan de zeedijk te terwolde een roerdomp waargenomen, zat mooi in een rietkraag voor dat hij weg vloog. mijn laatste waarneming van een roerdomp was februari 2004.

ook 4 houtsnippen zien vliegen

23/1 Langs de fliert tussen de Kruisvoordeweg en de Qabbenburgerweg een in de bos opvliegende houtsnip. een dodaar in de Twellosebeek en twee goudvinken.Op 26/1 een watersnip 1 meter hoog vliegend over een grote lengte boven de fliert.

26 januari:
1 Grote gele kwikstaart in de Grift hoek PWA-laan/Koning Stadhouderlaan, Apeldoorn

Rond 13:00 uur aan de Leigraaf nabij spoorovergang/ stuw een grote zilverreiger.

Een vogelvriend van mij zag een roerdomp Bedrijventerrein Noord nabij (nieuwe pand) HANOS.

24-01-2017 Sperwer vrouw in de tuin (Rietenweg Emst) Terwijl ze even op het hekwerk zat een foto kunnen maken.
Foto in Fotoboek in de map 'Recent'.

Vanmiddag rond 13:00 uur sloot naast Nijbroekseweg ten noorden van Park Zuidbroek
Een waterral scharrelend aan de oever van een klein kwelstroompje.

Vanmiddag rond 13:00 uur sloot naast Nijbroekseweg ten noorden van Park Zuidbroek
Een waterral scharrelend aan de oever van een klein kwelstroompje.

Vanmiddag in het Matenpark (op de bult )
7 appelvinken 3 goudvinken.

Vanmiddag: Empe noord 6 boomleeuweriken op een maisakker
Yperenbergplas, Rijkswaterstaatweggetje: 6 watersnippen, 1 sperwer
Op de plas (bevroren) o.a. 3 bergeenden

Vanochtend 12 koperwieken, Kalmoesstraat t.p.

Vandaag in mijn tuin (Pallietergaarde) 1 ringmus.

vanmorgen 1 ijsvogel De Grift hoek Jachtlaan/Eendrachtstraat
Elzen Ugchelse beek achter Hoenderpark; groep van zeker 150 sijzen.

12 januari, 1 ijsvogel, frans van mierisstraat (orden) apeldoorn

Vanmiddag tijdens een wandeling door de buurt een ijsvogel vissend in de Schopenhauerstraat.

Zojuist vanuit m'n slaapkamerraam gezien.
Een vrouw havik balancerend tussen de harde windvlagen.
Vloog over dak van de buren. Normaal vliegen ze vrij hoog.
Deze kwam heel mooi laag over.

Vandaag aan de vijver Jaromirgaarde
in de Maten 1 ijsvogel.

Vanmiddag in het Matenpark: zingende glanskop

Vanmiddag: ijsvogel in het Matenpark

Tijdens PTT Hoog Buurlose heide: 1 klapekster, 9 rietgorsen, 10 kruisbekken, 1 zwarte mees, 1 kuifmees

vrijdag 23_12: vrouwtje zwartkop aan de Burcht.

Vanmiddag vloog een sperwer met prooi op uit mijn voortuin (Olieslagershorst). Niet met zekerheid kunnen vaststellen wat voor vogel gevangen was, mogelijk een merel.
In het Matenpark een appelvink (op de bult).

Ijsvogel in het matenpark. thv "de bult", waar overigens ook de Appelvinken weer zaten.

Vanmiddag op en langs de Yperenbergplas bij Wilp:
1x waterpieper - 2x grote zaagbek (paar) - 4x dodaars - 1x roodkeelduiker.
Langs de Bolwerksplas (Deventer) 20x wulp.

Zondag 4 december vogeltelling Bussloo mooi weer en mooie soorten
Enkele interessante soorten:
dodaars 8 st. - witoogeend 1 st. - sperwer 1 st. - waterral 1 st.
bokje 1 st. - holenduif 30 st. - ijsvogel 1 st. - groene specht 1 st.

Vanmorgen in het Matenpark op de bult 4 appelvinken.

zon. 27nov.; +/- 15:00u.; Apeldoorns kanaal t.h.v. Baltus bloembollen: 4x dodaars.

vanmorgen: Grift, hoek Europaweg/Jachtlaan: 1 ijsvogel;
Ugchelse beek thv Hoenderparkweg: 1 vrouw ijsvogel

Pagina's