Waarnemingen

Op deze plek kunt u uw vogelwaarnemingen aan ons doorgeven. Het gaat hierbij vooral om schaarse of bijzondere vogels in Apeldoorn of directe omgeving.
In het bericht vermelden: aantal, soort, datum en een zo exact mogelijke plaatsaanduiding, zo mogelijk met Amersfoortcoördinaten.

Waarneming doorgeven

Gisteravond 20-07 in het Woudhuis
2 st. boomvalken jagend achter insecten aan.

Radio Kootwijk
12x kneu, 7x boerenzwaluw, koppeltje zwarte roodstaart, 6x roodborsttapuit, graspieper, geelgors, kraai, grote bonte specht, kleine bonte specht, boomklever, witte kwikstaart, 4x putter, grote lijster [zie foto recent]

vanmiddag boven het huis overvliegend 1 adult en 1 juveniel slechtvalk, richting oost

Vrijdag 3 juli rond 18:00 uur een overvliegende wulp over de maten in Apeldoorn.
Vloog richting het zuidwesten.

Op 3 juli tijdens een libellentelling in het Kootwijkerveen: dodaars, roodborsttapuit (man, vrouw + 2 jongen) en grauwe klauwier (foto in 'Recent').

Niersen: 52.292995, 5.914394; ter hoogte van celtic field; 22:45u.; 2x nachtzwaluw en 1x houtsnip.

Afgelopen helaas weer geen kwartelkoning in het deel bij de IJssel wat we tellen. Gelukkig voor Peter L en mij was de telling minder stil als de vorige telling van drie weken geleden: nu o.a. een roepende kleine plevier, oeverloper, bosrietzanger, zomertaling en wulp. En prachtige geel-grijze luchten vlak na zonsondergang.

Vanmorgen een vroege wandeling gemaakt op de
Empese en Tondense heide.
Enkele leuke soorten: 6x zingende geelgorzen, 1x koekoek,
2x dodaars, 2x blauwborst, (man)

Gistermiddag 16-06
1 roze spreeuw (ad) Hallseweg in Hall

De Spotvogel zingt al een paar dagen in onze tuin . Maar nu weet ik het zeker door de snerpende geluiden erbij. Het broedsel van de Winterkoning is met succes uitgevlogen .

putter Europaweg De Graanhof 1 zingend 12 juni
putter Dijkgraafweg 1 zingend 13 juni
13 juni koerende holenduif Korte Hezeweg, 5:30 uur 13 juni

Groene Specht in onze tuin , Van Isendoornlaan

30.5 : Braamsluiper zingt al wekenlang aan de Wieselseweg .

Dit moet voor ons wel de stilste kwartelkoningtelling ooit zijn geweest. Peter L en ik hoorden afgelopen nacht langs de IJssel van Nijenbeek tot Ossenwaard enkel scholekster, kleine plevier en blauwe reiger. Dit hebben we nog nooit meegemaakt: geen bosrietzanger, kwartel, waterral, uilensoort laat staan een kwartelkoning. Over drie weken herkansing!

woensdag 27-5 Zuidbroek: 2x Spotvogel, 1x Grasmus, 2x Roodborsttapuit, 1x Bosrietzanger, 6x Huiszwaluw.

Vanmorgen tijdens de MUS-telling: zwarte roodstaart in de Matenhoek (vlakbij bruggetje over kanaal bij Matenpoort)

Winterkoning broedt in onze tuin , nest gevonden bij toeval.

Vandaag Kalmoesstraat 2 x grote bonte specht bezet nest, laan van Zevenhuizen thv Mheenpark: 1 x grote bonte specht bezet nest

Hemelvaartsdag, gezien of gehoord:
Hoog Buurlo: Winterkoning, Bonte Vliegenvanger, Zwartkop, Fluiter, Koekoek, Holenduif.
Hoog Buurlosche Heide - Noordwest: Veldleeuwerik, Kneu, Boompieper, Roodborsttapuit, Geelgors, Heggenmus, Koekoek.
Hoog Buurlosche Heide - Oude Schaapskooi e.o.: Grauwe Vliegenvanger, Zwarte Roodstaart, Tapuit.
Beekbergen: Buizerd, Huiszwaluw.
Klarenbeek - Het Woud: Braamsluiper.
Ecofactorij: Zwarte Roodstaart.

Vanaf 14 mei roept de Koekoek iedere dag in park Zuidbroek.

's Ochtends gezien vanuit huis: mijn eerste gierzwaluwen van dit jaar boven de Wolwevershorst.
's Middags langs de Wenumseveldweg: zingende roodborsttapuit.

2-5-2020 ca. 16.00 uur Kievitsveld Emst in de buurt van de sauna, een roepende Koekoek

Gisteren boven ons huis aan de Schopenhauerstraat
4 huiszwaluwen
8 gierzwaluwen
2 boerenzwaluwen

Het Woudhuis 30 april Het Shol- bos strook achter de boerencamping;
Boompieper, Groene Specht, Twee Raven, Putter, Zwartkop mannen die een zang gevecht leken te houden. Zag ze vlak bij elkaar zingen en vervolgens weer achter elkaar aanjagen.
Bij huis Emst Rietenweg, zag ik een Kramsvogel.

30 april Het Woudhuis bij de boerencamping
Een zingende Gekraagde Roodstaart
Filmpje/ geluid;
https://youtu.be/7nDyk-K9lkw

Grasmus zingt in boomgaard park Zuidbroek.

Gisteravond boven de driehuizerweg mijn eerste 2 gierzwaluwen van het jaar!

Vanochtend BMP Soerenseweg: 4 bonte vliegenvangers, 1 sperwer, 3 goudhanen, 3 grote bonte specht

Gisteravond 23_04 Empese en Tondense Heide.
1x koekoek 8x geelgors 3x boompieper
2x dodaars 2xraaf 4x grote zilverreiger
ook leuk 8 reee'n gezien.

Vandaag in het Leusveld: geelgors, groene specht, bonte vliegenvanger

Pagina's