Waarnemingen

Op deze plek kunt u uw vogelwaarnemingen aan ons doorgeven. Het gaat hierbij vooral om schaarse of bijzondere vogels in Apeldoorn of directe omgeving.
In het bericht vermelden: aantal, soort, datum en een zo exact mogelijke plaatsaanduiding, zo mogelijk met Amersfoortcoördinaten.

Waarneming doorgeven

Vandaag een dag planten geïnventariseerd in het Beekbergerwoud, met een schuin oog naar vogels. leukste soorten: boomvalk (roepend en vliegend), paartje roodborsttapuit alarmerend, buizerd alarmerend, diverse spotvogels, koekoek, nijlganzenpaar en 2 scharrelende ooievaars bij gemaaide graslanden Woudweg.

1 braamsluiper,zingend vlak voor m'n raam.
Apeldoorn, Kalmoesstraat

3.6: mannetje goudvink nog steeds ( of weer) aanwezig, foerageert in de appelboom . De spotvogels zingen de hele dag uitbundig.

In een elzenboom 15 meter van mijn huis aan de Basseltlaan in Twello een ransuilennest met nog minimaal een jongen op het nest, een oude en jonge piepende ransuil op takken in de boom. Dus dus komende weken gepiep om de deur.

31 mei nabij de Basseltlaan in Twello een wespendief in een vlinderachtige vlucht.

30.5 : zwarte roodstaart roepend op de volkstuinen.

Park zuidbroek: Koekoek (voortdurend rondvliegend en roepend), Blauwborst, Rietgors.

Bij waterzuivering Stadhoudermolenweg paartje mandarijneend. 10 jonge eendjes van wilde eend of mandarijneend?

Vanmorgen om 05:30
Schopenhauerstraat 4 juveniele ransuilen
Omgeving park Zuidbroek 1 koekoek roepend

Vannacht veel wakker gelegen.
In de berk tegenover ons huis waren twee juveniele ransuilen kabaal aan het maken.
Vanavond maar eens kijken of ik ze terug kan vinden.

di.mi. 24-05 Empese/Tondese heide: koekoek en wielewaal gehoord.

25 mei 16 uur: spotvogel zingt in onze tuin.

Empesche en Tondense Heide/ Eerbeekse Hooilanden:
Wielewaal, Koekoek, Rietgors, Roodborsttapuit (koppeltje) , graspieper, Grasmus

rondje Beekbergerwoud met zoon Robert
1 braamsluiper
5 spotvogels

Vanmorgen met PTT route bij Belastingkantoor in waterbak 2 mandarijneend, man en vrouw.

Gisteren boven de Duursche Waarden een cirkelende zeearend.

Gisteravond mijn eerste bezoek aan de
Empese en Tondense heide.

1x groenespecht
2x koekoek
6x geelgors (zingend)
2x bergeend

voederende pimpelmezen met o.a pindakaas uit potje Tuinfluiter Zanglijster Winterkoning
Zwartkop BoomkleverI

Vanochtend op HB hei Zwarte Wouw

Gisteravond HB hei. Koekoek zeer actief, zeker 4 exemplaren (man). Bij de oude schaapskooi graslandjes minimaal 20 tapuit, 1 x beflijster (vrouw), 1 x gele kwik. Op de hei zelf (jagend boven ven) 1 boomvalk en verder 1 torenvalk.

vanavond in woudhuisbos
koekoek bij de parkeerplaats
kleine bonte specht bij de manege
kleine karekiet- zilverreiger-braamsluiper blauwe reiger op het verlaten nest met eieren van de grauwe gans [somp]

Rammelwaard omgeving het gemaal.
2 ijsvogels (waarschijnlijk een paartje )
In de binnentuin aan de Pallietergaarde al enkele dagen
een zingende braamsluiper.

Vanmiddag bij Hoog Buurlo, tuinfluiter, gekraagde roodstaart, bonte vliegenvanger, meerdere fluiters, holenduiven roepend, etcetera.

2mei 10:00 uur , Park Zuidbroek :luid zingende kleine karekieten , een rietgors en een bokje ( Afgaand op gedrag bij opvliegen . Op 3 meter voor mij stil wegschietend vanaf de grond zonder zig zag beweging )

Gistermiddag tussen de Aristotelesstraat en Socratesstraat een zingende braamsluiper.

Gisteren Hoog Buurlose Heide: 1 klapekster

28-4
woudhuisbos bij manage
kleine bonte specht -groene specht -2x bontespecht
geluidswal woudhuis 1x groene specht

Goudvink , mannetje en vrouwtje in onze tuin. Foto in het fotoboek in de map 'Recent'.

Vijver Prinses Beatrixlaan/spoorlijn: vanmorgen 1 vrouwtje nonnetje
Begraafplaats Soerenseweg: Groene specht

Tuinfluiter, zwarte roodstaart en staartmees in onze tuin , 11.30 uur.

Pagina's