Waarnemingen

Op deze plek kunt u uw vogelwaarnemingen aan ons doorgeven. Het gaat hierbij vooral om schaarse of bijzondere vogels in Apeldoorn of directe omgeving.
In het bericht vermelden: aantal, soort, datum en een zo exact mogelijke plaatsaanduiding, zo mogelijk met Amersfoortcoördinaten.

Waarneming doorgeven

Vanmiddag , Pallietergaarde eigen tuin sperwer met prooi .

Vanochtend v issendoornlaan 1 spotvogel

Vandaag waargenomen: Laan van de Leeuw: 1 visdief, 4 huiszwaluw. Holhorstweg:braamsluiper. Weteringse broek: Buizerd

Putter in Apeldoorn op 15-06-2019

16.6: Familie staartmees met naar schatting 4 jongen in de tuin . Van Isendoornlaan. Michiel Zandbelt moet maar eens luisteren naar de bedelroep van ransuil jongen : https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgi...

Gisteren Empese en Tondense heide: grauwe klauwier, geelgors, spotvogel, buizerd

Barnewinkel Hotel Apeldoorn: 4 x Kleine Plevier, waarvan 2 jongen

Wij denken gisteren en eergisteren 1-2 juni 2019 mogelijk een (jonge?) ransuil gezien / gehoord te hebben die bij ons in een douglas naaldboom zat en een raar piepend geluid maakte alsof je in de avond en nacht continu iemand een piepende schommel of tuinhekje hoorde bewegen, een soort piepend, schurend bijna metaalachtig geluid. Overbuurvrouw heeft inderdaad een uil op de foto gezet, maar zeer wazig. In een douglas naaldboom aan de Bruisbeek 12 in Loenen.

2-6 -11:30 uur : bosrietzanger zingt in onze tuin , Van Isendoornlaan.

26 mei, 11:30 uur : De eerste huiszwaluwen in Park Zuidbroek , ten minste twee .

Vandaag Empe en Tondese heide: 2xraaf, spotvogel, buizerd, boomvalk, tuinfluiter, boompieper, kievit, rietgors, roodborsttapuit, grasmus.

24 mei : Grasmus en spotvogel in onze tuin , Van Isendoornlaan .

1x oeverloper; 08:12u. Vellertvijver thv westzijde Vellertheuvel, Apeldoorn Noord

2 x Tureluur en 2 x gele kwikstaart, ten ZW van einde startbaan vliegveld Teuge

Vanmorgen veel bonte vliegenvangers aan het zingen in Paleispark.

Vanavond boven Zevenhuizen een viertal gierzwaluwen.

6 mei: deze week te zien aan de Laan van de Kreeft, enkele kievitsnesten met jonkies op het nest onder moeder of vader en enkele jonkies rennend over de akker. Prachtig gezicht.

5 mei , 20 uur : Koekkoek roept vanuit park Zuidbroek .
6mei, 11 uur Fitissen en kleine karekieten in park Zuidbroek en veel ( ongeveer 20 ) kieviten die hun jongen verdedigeden .

Weteringsebroek t.o. vliegveld teuge nabij de wetering een koekoek druk roepend en heen en weer vliegend tussen dikke knotwilgen en moerasgebieden daar.
Weteringsebroek t.h.v. kraaijagersweg een paartje roodborsttapuiten.

Kruising Fortlaan, Woudhuizeralle: 1 Bonte Kraai

1xHavik, Ugchelse bos, De Traa (26 april)

Vandaag op de Empese en Tondenseheide
1 x koekoek 1x raaf 2x rietgors 5x zingende geelgorzen.
verder tientallen oranjetipjes.

Vandaag gezien: Grote wetering 2xBuizerd, Weteringsebroek thv vliegveld Teuge: 22xKievit, 1xGraspieper, 3xTureluur, 3xScholekster, Laan van de leeuw: 1xKleine Plevier, 2xKleine Mantelmeeuw, 2xWintertaling, Parkzuidbroek:2xRaaf, 1xRietgors, 2xGrasmus, 2xTapuit, 1xKleine Karekiet

Vandaag Empesche en Tondense heide gezien oa paapje, koekoek, blauwborst, kleine karekiet, zomertaling, wintertaling, wulp, pijlstaart, slobeend.

Vandaag in de Rammelwaard 1 x een koekoek ,
mijn eerste van dit jaar.

Vanavond in het Woudhuis , Het Schol: 1 x Boompieper, 1 x wintertaling, paartje slobeend, 2 x dodaars, roepende groene specht.

Vanavond in het Woudhuis , Het Schol.
6 kramsvogels 2 putters 4 dodaars
2 parende groene spechten
omgeving Grote Wetering 1 zwarte specht.

Vijf grote zilverreigers bij elkaar op de Hooilanden Klarenbeek.

Het Woldhuis thv Boer Harmsen:4 x boerenzwaluw, 1 x zwarte roodstaart, 4 x witte kwikstaart, 2 x sperwer. Woudhuisbos thv het Woldhuis: 1x bonte vliegenvanger, 2 x appelvink, 1 x grote bontespecht

vanavond schaapskooi hoog Buurlo
56 x raaf waarvan 27 in een berkenbosje 1x bosuil 1x geelgors 1x zwarte roodstaart 1x groene specht 1x zwarte specht 1x grote bonte specht 2x boomleeuwerik

Pagina's