Waarnemingen

Op deze plek kunt u uw vogelwaarnemingen aan ons doorgeven. Het gaat hierbij vooral om schaarse of bijzondere vogels in Apeldoorn of directe omgeving.
In het bericht vermelden: aantal, soort, datum en een zo exact mogelijke plaatsaanduiding, zo mogelijk met Amersfoortcoördinaten.

Waarneming doorgeven

Kraaijagersweg, 1 grote zilverreiger, weteringsebroek thv Teuge 25 smienten, 1 torenvalk.
Foto van twee smienten in fotoboek in de map 'Recent'

Woudhuis het schol
kieviten baltsen-ooievaars koppel op nest-14 grauwe en 6 nijlganzen-groene specht -buizerds bij horst-1x grote zilver en 1x blauwe reiger -6x wilde eend-2x meerkoet-10x vink-1x groenling-heggemus-3x houtduif-3x lijster -4x merel Sluisje buizerts bij horst - vrouwtje sperwer-groene specht-
Bredenoort 2x Scholekster-Waterhoen-15x kauwtje- kraaie bij buizerd horst
Ecofactory
buizerds bij horst-2x witte kwikstaart-6x grauwe gans
Schuylenbug
sperwer man wordt getreiterd door ekster

Vanmiddag twee Appelvinken in de tuin, Rietenweg Emst

Vanmorgen BMP begraafplaats Soerenseweg: appelvink, zwarte mees, matkop en glanskop

Vanmiddag in de voortuin (Olieslagershorst): ca. 30 sijzen en 10 grote barmsijzen.

Vanmorgen over ons huis om 8 uur: twee kraanvogels richting noordoost.

Om 18.24 uur vliegt een groep van 100 Kraanvogels , luid roepend richting noord-oost
, over onze boerderij in Zuidbroek , Apeldoorn.

18:20; in noordoostelijke richting tamelijk laag overvliegend over wijk zevenhuizen: minstens 100 kraanvogels.

Op 3 maart 2018 een houtsnip onder struikje in achtertuin bij Mheenpark.

1 Appelvink 3-3-2018 in de tuin Rietenweg Emst.

Vandaag waargenomen:
Apeldoorn, Matenpark bij De Stolp: 1x zwartkopmeeuw - 2 kj (1e winter)
(Met dank aan Peter Lindeboom!)
Lieren, Molenvaart-Oude Beek: 1x waterral
Apeldoorn b.g., Weterschoten - verloren beek: 1x witgat
Apeldoorn b.g., De Somp: 2x ooievaar, 1x grote zilverreiger
Apeldoorn b.g., Traandijk oost: 3x goudvink

10 x kraanvogel Gebied tussen Voorst en Klarenbeek, later wegvliegend richting Hall

Vanmorgen bij de Grift, Europaweg: 1 ijsvogel, 2 kramsvogels en 1 koperwiek.

Eind van de middag een kramsvogel aan de Middellaan

Van ochtend in het matenpark een ijsvogel

Vanmiddag in het Matenpark: 2 putters
Foto in fotoboek in de map 'Recent'

Vanmiddag Woudhuisbos: 1 zingende glanskop, 11 kramsvogels, 1 roepende raaf.

In de RWZI Stadshoudermolenlaan uiterste noordkant, een mandarijneend tussen de vele wilde eenden en de paar soepeenden.

Vanmorgen 10 appelvinken Oranjepark

Vandaag 2 kepen in de voortuin (Olieslagershorst).
Foto in fotoboek in de map 'Recent'

Vanmiddag een keep en een grote barmsijs in de voortuin (Olieslagershorst)

Een sperwer heeft deze week een huismus gepakt in de tuin.

Vorige week bij vijver schoutenveld een ijsvogeltje. Bij de vijvers bij de plus/musketiersveld appelvinkje. In mijn tuin elke dag een koppeltje sijsjes.

Rietenweg Emst, we kunnen de laatste tijd regelmatig vanuit huis genieten van Steenuilen. Vanaf schemertijd roepend en vanmiddag zaten ze met z'n tweeën in de zon bij de nestkast.

1 ijsvogel 15 februari
Bij de beek
Amaliapark Apeldoorn

1 IJsvogel, Uchgelse beek thv fietspad Carrouselweg, 11-02-2018, 9.00 uur.

Het Schol (Woudhuis): 35 kramsvogels, 12 staartmezen, 10 putters, 2 glanskoppen, ooievaar, later werd het ooievaarsnest ingenomen door 2 nijlganzen.
Lupineweg: circa 10 goudvinken

Eindelijk weer eens 1 appelvink in het Matenpark (op de bult )

Zojuist in een wak van amper 5 bij 5 aan de Saloméstraat een dodaars tussen de eenden

Vanmorgen Ugchelsebeek thv Hoenderparkweg: 1 ijsvogel en 12 putters.

Pagina's