Waarnemingen

Op deze plek kunt u uw vogelwaarnemingen aan ons doorgeven. Het gaat hierbij vooral om schaarse of bijzondere vogels in Apeldoorn of directe omgeving.
In het bericht vermelden: aantal, soort, datum en een zo exact mogelijke plaatsaanduiding, zo mogelijk met Amersfoortcoördinaten.

Waarneming doorgeven

Vanochtend Barnewinkel 1 kleine plevier, 2 kieviten, vanmiddag nabij de vijver Pr.beatrixlaan 1 zingende zwartkop

Vanmorgen in het Matenpark bij het Violierenplein: twee kleine mantelmeeuwen.
Vanmiddag in het Vossenbroek: watersnip en een zingende fitis

Park zuidbroek: ijsvogel, Blauwborst (2?), grote gele kwikstaart, Tjif Tjaf, roodborsttapuit, rietgors , kieviet (meerdere)
Een paar foto's in het Fotoboek in de map 'Recent'

Gisterochtend inventarisatie BMP begraafplaats Soerenseweg met Peter en Annelies:
1 sperwer, 2 paartjes appelvink (zingend en baltsend) en drie zingende matkoppen.

Park Zuidbroek, 12:15: 1x dodaars; Drostendal, 12:30: 5x tureluur; Weteringse broek/het hul, 15:00: groene specht.

23:45u., zingende roodborst. Mazurkastraat.

10 maart: Fliert, hoek Hunderenslaan (Twello) 1 ijsvogel;
Landgoed Hunderen: 1 groene specht.

gisteren: Korte Hezeweg overvliegend 1 grote gele kwikstaart;
begraafplaats Soerenseweg: groene specht, sperwer en nestelende kuifmezen.

Vandaag: Het Leesten 1 zingende boomleeuwerik

Zingende tjif tjaf in woudhuis bos
ooievaars op het nest bij het schol plus 9 die kwamen over vliegen
6x grauwe gans
2 x zilver 1 x blauwe reiger
1xrietgorst

Vanaochtend, klapekster, Empese en Tondense heide bij het vennetje.

Deze week, zowel heen als terug van mijn werk een zanglijster luid zingend steeds in dezelfde boom, noordwest zijde van de vellertheuvel, echoënd tegen de fabriekspanden.

Vandaag en gisteren in de ochtend een slechtvalk op HNK. Bij langs rijden over Oostveluweweg.

Baltsende buizerds in de lucht boven Beekbergerwoud. 5 ex.

Zaterdag 4 maart op de Hoge Veluwe (omgeving Karitskyweg): 2 zingende boomleeuweriken

Vanochtend in Lijsterbeslaan 2 man appelvink

Vanmorgen rond 09:30 Gamma Noord
Twee slechtvalken joegen twee buizerds weg. Met hoge snelheid doken ze
naar de buizerds!

4:3: Veldleeuwerik op Hoog Buurlose Heide zingend.

2 maart: IJsvogel in onze tuin , Van Isendoornlaan.

Vanmiddag: IJssel bij Deventer (Veenoordkolk)
87 wulpen, 55 scholeksters, 2 grutto's

27-02-2017 ca. 20.15 Rietenweg Emst overvliegende Kraanvogels richting NW
Ik hoorde ze roepen terwijl ik binnen was en ondanks het geluid van de TV. Ik ben naar buiten gegaan om te kijken/luisteren. Helaas te donker om iets te zien. Het moet wel een grote groep zijn geweest omdat het wel even duurde voor de laatsten voorbij kwamen. Ik heb op Waarneming.nl een schatting van 20 stuks opgegeven.

11:00 uur : Grote Zilverreiger in Drostedal net over het viaduct.

Achterpark paleis het loo appelvink en een kneu

Achterpark paleispark:
1x raaf,16:30; 1x kleine bonte specht, 16:40

vrouw nonnetje in de roestvijver aan de prinses Beatrix laan, ijsvogel bij de Grift achter het PTT gebouw

18-02-2017 Rietenweg Emst in de tuin zijn drie Putters aan het foerageren. 19-02-2017 tuin Rietenweg Emst twee Rietgorzen en een Grote Zilverreiger die kijkt of er iets eetbaars in de vijver zit.

vanmiddag.
HNK gebouw Apeldoorn noord: 2x slechtvalk t.p.
Stadhoudersmolen, zuivering (west) 2x grote gele kwikstaart

14.30 uur : Ik hoor een Kieviet roepen vanuit Park Zuidbroek en van de andere kant ( Terwoldseweg) hoor ik de Groene Specht .

15-02-2017 Emmalaan Vaassen een zingende Putter. Zojuist ca.18.20 uur voor het eerst dit jaar twee Steenuilen bij onze kast gezien. Omdat er vorig jaar in het broedseizoen een adult dood gevonden is, ben ik hoopvol gestemd dat er weer gebroed gaat worden dit jaar.

Vanmiddag
park Zuidbroek-oost: 1 groene specht t.p.
Apeldoorn-noord, HNK gebouw: 1 slechtvalk t.p.

13.00 uur : Dodaars roepend ; park Zuidbroek

vandaag 12.30 uur : Twee grote zilverreigers in Park Zuidbroek ; waarnemer Willy Bulthuis.

Pagina's