Waarnemingen

Vogelwaarnemingen kunt u doorgeven via Waarneming.nl.
Waarnemingen uit de regio staan op onze werkgroeppagina op de oude versie van Waarneming.nl.

De mogelijkheid om een waarneming door te geven via een formulier op deze website is in februari 2022 vervallen. Hieronder staan de waarnemingen die van augustus 2005 t/m februari 2022 zijn doorgegeven via de website.

6 mei: deze week te zien aan de Laan van de Kreeft, enkele kievitsnesten met jonkies op het nest onder moeder of vader en enkele jonkies rennend over de akker. Prachtig gezicht.

5 mei , 20 uur : Koekkoek roept vanuit park Zuidbroek .
6mei, 11 uur Fitissen en kleine karekieten in park Zuidbroek en veel ( ongeveer 20 ) kieviten die hun jongen verdedigeden .

Weteringsebroek t.o. vliegveld teuge nabij de wetering een koekoek druk roepend en heen en weer vliegend tussen dikke knotwilgen en moerasgebieden daar.
Weteringsebroek t.h.v. kraaijagersweg een paartje roodborsttapuiten.

Kruising Fortlaan, Woudhuizeralle: 1 Bonte Kraai

1xHavik, Ugchelse bos, De Traa (26 april)

Vandaag op de Empese en Tondenseheide
1 x koekoek 1x raaf 2x rietgors 5x zingende geelgorzen.
verder tientallen oranjetipjes.

Vandaag gezien: Grote wetering 2xBuizerd, Weteringsebroek thv vliegveld Teuge: 22xKievit, 1xGraspieper, 3xTureluur, 3xScholekster, Laan van de leeuw: 1xKleine Plevier, 2xKleine Mantelmeeuw, 2xWintertaling, Parkzuidbroek:2xRaaf, 1xRietgors, 2xGrasmus, 2xTapuit, 1xKleine Karekiet

Vandaag Empesche en Tondense heide gezien oa paapje, koekoek, blauwborst, kleine karekiet, zomertaling, wintertaling, wulp, pijlstaart, slobeend.

Vandaag in de Rammelwaard 1 x een koekoek ,
mijn eerste van dit jaar.

Vanavond in het Woudhuis , Het Schol: 1 x Boompieper, 1 x wintertaling, paartje slobeend, 2 x dodaars, roepende groene specht.

Vanavond in het Woudhuis , Het Schol.
6 kramsvogels 2 putters 4 dodaars
2 parende groene spechten
omgeving Grote Wetering 1 zwarte specht.

Vijf grote zilverreigers bij elkaar op de Hooilanden Klarenbeek.

Het Woldhuis thv Boer Harmsen:4 x boerenzwaluw, 1 x zwarte roodstaart, 4 x witte kwikstaart, 2 x sperwer. Woudhuisbos thv het Woldhuis: 1x bonte vliegenvanger, 2 x appelvink, 1 x grote bontespecht

vanavond schaapskooi hoog Buurlo
56 x raaf waarvan 27 in een berkenbosje 1x bosuil 1x geelgors 1x zwarte roodstaart 1x groene specht 1x zwarte specht 1x grote bonte specht 2x boomleeuwerik

31-3: Winterkoning zingt in onze tuin ; groene specht roept in de buurt.
1-4: Eerste boerenzwaluw vliegt over.
Van Isendoornlaan.

Vanmiddag in het Beekbergsche Broek (Veldweg): 2 kleine plevieren

Boven de Kervelstraat: 6 kleine mantelmeeuwen in geanimeerde bespreking.

Vandaag woudhuis bij het schol 1 x dodaars, 1 x groene specht, 1 x sperwer, bij het woldhuis, 1 x groene specht, 1 holenduif

Vanmorgen tijdens de broedvogeltelling in het Beekbergerwoud:
1 dodaars
2 waterrallen
1 watersnip
1 groene specht
1 kleine bonte specht
1 roodborsttapuit
1 zingende zwartkop
1 zingende sijs

1x kneu, zingend, zuidzijde Vellertheuvel, 17:25.

woensdag 20 maart 18.00 uur 1x keep mannetje, langs kanaal ter hoogte van Voldersdreef

Centrum Brummen: ransuil, groene specht

Rond zes uur vanavond een man sperwer in de haag van de buren.
Naast de voerplaats. De mussen en mezen waren snel vertrokken.
Hij bleef nog geen halve minuut zitten voordat hij weer vertrok.

18.00 uur Woudhuis
raaf en buizerd samen bij een kadaver van een haas
Bij de Schol ooievaars op nest --3x canadese gans -4x grauwegans --1x zilverreiger --2x blauwe reiger--4x wilde eend -- 2x krakeend--1x spreeuw --1x zanglijster

11-3-2019: Tjiftjaf roepend in park Zuidbroek + rietgors.

zaterdag bandijk/haanstraat
De middelste, de grote en de kleine bonte specht en de zwarte specht
foto's waarneming.nl en in fotoboek in map 'Recent'

Vanmiddag bij 't Schol (Woudhuis):
2 ooievaars op het nest
2 grote zilverreigers

Vanochtend 16 groenlingen in de boom naast m'n tuin (Kalmoesstraat)

16:32: 6x monniksparkieten, overvliegend in richting ZO, kruising sluisoordlaan- ln.van zevenhuizen

Het Woudhuis, 11:00-12:00, nabij Het Spikker, onder andere: 1x groene specht; 2pr. staartmees; 2pr. dodaars; 1x raaf; 1pr. grote bonte specht geregeld in baltsvlucht.

Pagina's