Waarnemingen

Op deze plek kunt u uw vogelwaarnemingen aan ons doorgeven. Het gaat hierbij vooral om schaarse of bijzondere vogels in Apeldoorn of directe omgeving.
In het bericht vermelden: aantal, soort, datum en een zo exact mogelijke plaatsaanduiding, zo mogelijk met Amersfoortcoördinaten.

Waarneming doorgeven

Donderdag 24 mei, Lampenbroek graspiepers, bosrietzanger, boompieper en laag vliegend en zo duidelijk te herkennen een wespendief. Bij de Somp graspiepers, veel kieviten en 2 tureluurs druk alarmerend.

Gisteren 19:30 Schopenhauerstraat laatste hofje voor spinozastraat.
Een havik dook diagonaal naar beneden naar een berk waar houtduiven een nest hebben.
De poging mislukte een de havik bleef nog wat rond hangen boven de nestlocatie.
Eksters bleven massaal kabaal maken.
Toen ik bij de plek aankwam lagen er diverse veren op de grond.

19.30 uur : De spotvogel zingt in onze tuin.

Vanavond Woudhuispark: 1 spotvogel

Vanmiddag in het Matenpark bij de vijver bij het Violierenplein: paartje grote Canadese gans met 2 jongen.

Vanmiddag 2 raven bij Het Woudhuis (bos)

Vijver Salomestraat paartje futen met jongen. Zijn vanaf het vlonder van heel dichtbij goed te zien!
Nest zat t.o. vlonder waar vaak mensen zijn.

Vijver tussen Anklaarseweg en descartrestraat een paartje Grote Canadese Ganzen met 7 jongen

Al enige dagen een scholekster aan de Anklaarseweg hoek Spinozastraat.
Ze hebben een nest aan de overkant van de weg op een plat dak.
Een van de ouders was zo druk met het zoeken naar wormen tijdens de aanhoudende motregen, dat hij daarbij niet goed oplette en rakelings tussen de auto's laagvliegend de weg over stak!
Als dat maar goed gaat....

17 mei, 16:40, in rietkraag westelijk langs Vellertheuvel: 2x bosrietzanger.

Vanmorgen 07:00 uur Stadsakkers e.o.
Roepende Koekkoek.

Zaterdag eind van de middag Empese en Tondense heide: koekoek en kwartels roepend. 2 lepelaars laag overvliegend. Dodaars en boomleeuwerik.Verder verscheidene geelgorsen, boompiepers, etc.

Vanmiddag Loense waterval:1x raaf, 1x bontevliegenvanger

11 mei - matenpark heemtuin: 1 x zwartkop,mannetje, en ook nog oranjetipje (vlinder, prachtig)

Gisteren Ordenbos: 1x Fluiter, Willemsbosch: 1x Zwarte Mees, 1x Bonte Vliegenvanger, Asselse Heide: 1x Koekoek, 1x Kievit, 2x Roodborsttapuit, 1x Fitis, 1x Geelgors, 2x Gierzwaluw, Dak Intratuin: 1x Kleine Mantelmeeuw.
Het valt mij op dat er veel zwarte mezen en fluiters in het bos te horen zijn!

woudhuis
koppeltje raven -groene specht-boeren zwaluwen-2x blauwe reiger-grauwe ganzen 1x met gebroken vleugel-grasmus-zwartkop-buizerd-kraai

Gisteravond Soerenseweg: 2x Bonte Vliegenvanger, Hoog Soeren Oude Elspeterweg: 2x Fluiter, 2x Appelvink, 1x Bonte Vliegenvanger, 1x Boomkruiper,

8:15u., Vellertvijvers (vijvers westelijk van Vellertheuvel): 9x kleine karekiet. Vellertheuvel: 1x spotvogel

Vanochtend bij de Waterlei: 1x Kleine Karekiet, 1x Visdief,Zuidbroek thv de Honingzwam 9x Huiszwaluw,Zanddepot thv de Laan van de Ram 1x Koekoek, 6x Oeverzwaluw, 1x Kleine Plevier, 1x Gele Kwikstaart, 1x Grasmus, 2x Scholekster, 1x Kneu,Laan van de Leeuw 1x Kleine Plevier, 1x Zwarte Roodstaart, 3x Kuifeend.

De Koekoek roept bij de stadsakkers.

Vanochtend Zuidbroek: 1x Koekoek, 2x Rietgors, 1x Sperwer, 1x Oranjetipje
Drostendal: 1x Braamsluiper, 1x Rietgors, 1x Kneu, 2x Roodborsttapuit
Weteringsebroek thv Teuge 4x Grutto, 2x Scholekster, 4x Tureluur

Zeer regelmatig zo ook vanmiddag een Appelvink in m'n voederhuisje. Ik voer zonnebloempitten. Rietenweg Emst.

grasmus, 1, mannetje, bedrijventerrein ecofacterij

Vandaag: Achterhoeksestraat: 2 x Roodborsttapuit, 4 x Boerenzwaluw, 7 x Huiszwaluw .Bussloo: 7 x Visdief, 1 x Kleine Karekiet, 4 x Ooievaar, 8 x Gierzwaluw. Oolmansweg 1 x Groene Specht, 4 x Huismus,
4 x Huiszwaluw.

Gisteravond (28 april) boven de 2e Wormenseweg: 2 gierzwaluwen, mijn eerste van dit jaar.

Vanmorgen in het Woudhuisbos een raaf gehoord t.h.v. de grote poel nabij de parkeerplaats
In Park Zuidbroek 4 ex. Kleine Karekiet.
Gisterenavond rond ons huis (Schopenhauerstraat) drie huiszwaluwen en vier boerenzwaluwen.

Vanmiddag:Ganzevlesweg 1 grasmus, fietspad weteringsebroek, 2x roodborsttapuit.

Vanmorgen begraafplaats Soerenseweg met Peter en Annelies: bonte vliegenvanger, 2 territoria glanskop en matkop (nest).

16/04; 19:30, Teuge vlgvld: 5x grutto. 20:15, Laan vd Zodiak (Z'broek): 1x paar kleine plevier.

Op 10-4 woudhuis schol 1Dodaars
Gisteren ganzevlesweg 1 Braamsluiper weteringsebroek thv Teuge 2x Tureluur 2x Scholekster 5x Kievit Teuge 52x Graspieper Vandaag Woudhuis schol 1x Casarca 1 zingende Boompieper 1Grote Zilverreiger

Pagina's