Vandaag gezien: Grote wetering 2xBuizerd, Weteringsebroek thv vliegveld Teuge: 22xKievit, 1xGraspieper, 3xTureluur, 3xScholekster, Laan van de leeuw: 1xKleine Plevier, 2xKleine Mantelmeeuw, 2xWintertaling, Parkzuidbroek:2xRaaf, 1xRietgors, 2xGrasmus, 2xTapuit, 1xKleine Karekiet