Waarnemingen

Op deze plek kunt u uw vogelwaarnemingen aan ons doorgeven. Het gaat hierbij vooral om schaarse of bijzondere vogels in Apeldoorn of directe omgeving.
In het bericht vermelden: aantal, soort, datum en een zo exact mogelijke plaatsaanduiding, zo mogelijk met Amersfoortcoördinaten.

Waarneming doorgeven

Vanochtend bij de Waterlei: 1x Kleine Karekiet, 1x Visdief,Zuidbroek thv de Honingzwam 9x Huiszwaluw,Zanddepot thv de Laan van de Ram 1x Koekoek, 6x Oeverzwaluw, 1x Kleine Plevier, 1x Gele Kwikstaart, 1x Grasmus, 2x Scholekster, 1x Kneu,Laan van de Leeuw 1x Kleine Plevier, 1x Zwarte Roodstaart, 3x Kuifeend.

De Koekoek roept bij de stadsakkers.

Vanochtend Zuidbroek: 1x Koekoek, 2x Rietgors, 1x Sperwer, 1x Oranjetipje
Drostendal: 1x Braamsluiper, 1x Rietgors, 1x Kneu, 2x Roodborsttapuit
Weteringsebroek thv Teuge 4x Grutto, 2x Scholekster, 4x Tureluur

Zeer regelmatig zo ook vanmiddag een Appelvink in m'n voederhuisje. Ik voer zonnebloempitten. Rietenweg Emst.

grasmus, 1, mannetje, bedrijventerrein ecofacterij

Vandaag: Achterhoeksestraat: 2 x Roodborsttapuit, 4 x Boerenzwaluw, 7 x Huiszwaluw .Bussloo: 7 x Visdief, 1 x Kleine Karekiet, 4 x Ooievaar, 8 x Gierzwaluw. Oolmansweg 1 x Groene Specht, 4 x Huismus,
4 x Huiszwaluw.

Gisteravond (28 april) boven de 2e Wormenseweg: 2 gierzwaluwen, mijn eerste van dit jaar.

Vanmorgen in het Woudhuisbos een raaf gehoord t.h.v. de grote poel nabij de parkeerplaats
In Park Zuidbroek 4 ex. Kleine Karekiet.
Gisterenavond rond ons huis (Schopenhauerstraat) drie huiszwaluwen en vier boerenzwaluwen.

Vanmiddag:Ganzevlesweg 1 grasmus, fietspad weteringsebroek, 2x roodborsttapuit.

Vanmorgen begraafplaats Soerenseweg met Peter en Annelies: bonte vliegenvanger, 2 territoria glanskop en matkop (nest).

16/04; 19:30, Teuge vlgvld: 5x grutto. 20:15, Laan vd Zodiak (Z'broek): 1x paar kleine plevier.

Op 10-4 woudhuis schol 1Dodaars
Gisteren ganzevlesweg 1 Braamsluiper weteringsebroek thv Teuge 2x Tureluur 2x Scholekster 5x Kievit Teuge 52x Graspieper Vandaag Woudhuis schol 1x Casarca 1 zingende Boompieper 1Grote Zilverreiger

vannacht 04.00 welgelegen zuid -bosuil horen roepen

Gisteravond 10 April inPark Zuidbroek 5x de fitis gehoord.

Vanmiddag in het Matenpark: mijn eerste zingende fitis van dit jaar en een man keep

Al een aantal weken komt smorgens plm 10.00 uur een kuifaalscholver op bezoek bij de vijver, of dit echt zeldzaam is weet ik niet.

Gistermiddag: 2 slechtvalken op de brug A1 over de IJssel
Yperenbergplas: o.a ca. 25 grutto's, 1 wulp. 1 kleine plevier

Vanmorgen aan de Waterloseweg thv Grift/spoorlijn mijn eerste zingende Zwartkop.

Vanmorgen Groenendaal
eindelijk mijn eigen bosuil in spechten gat gevonden [Foto zie F.B. of waarnemingen]
vanmiddag bij het Leester een Fitis gehoord

vanmorgen gehoord en gezien in woudhuis
raaf en kleine bonte specht

Gisteren Kraaienjagersweg 4xSlobeend Weteringsebroek thv teuge 5xTureluur, 6xScholekster, 4xKnobbelzwaan,

Vanmorgen gehoord bij het Woldhuis (Landgoed Woudhuis): groene en kleine bonte specht

Vanmorgen in het Leusveld middelste bonte specht , groene specht.

Vanmorgen 7:30 uur roepende groene specht De Heeze, een half uur later aan de Waterloseweg

2 Goudvinken Kootwijk

Vanmorgen een overvliegende rondcircelende zeearend in Cortenoever

hé, hé (nr2), vanmorgen mijn eerste tjiftjaf in Park Zuidbroek en de verdere highlights op mijn fietsronde Vlgvld. Teuge-Grote Wetering-Woudhuis: 1xrietgors, Zuidbroek; 1xrietgors, Weteringse Broek; 5xTureluur, Teuge; 4xgrutto, Gr. Wetering; 1xraaf, Woudhuis; 1xdodaars (balts), Woudhuis.

vanmorgen Yperenplas Wilp
Blauwborst - Koppeltje Geoorde futen - Koppeltje gr. zaagbekken - Koppeltje Nonnetjes - 7x gr. canadese ganzen - 5x rietgorst - 21x wulp - koppeltje Slopeend - 17 xkuifeend - 3x tjiftjaf - 24x grutto - 13x kievit- 7x tureluur zie voor foto's waarneming.nl

vanmorgen met Annelies en Jan BMP begraafplaats Soerenseweg: 1 goudvink, 1 zwarte mees, 1 kuifmees en een verse plukplaats sperwer.

Hé, hé, m'n eerste Tjiftjaf voor dit jaar in de tuin. ;-)

Pagina's