Waarnemingen

Op deze plek kunt u uw vogelwaarnemingen aan ons doorgeven. Het gaat hierbij vooral om schaarse of bijzondere vogels in Apeldoorn of directe omgeving.
In het bericht vermelden: aantal, soort, datum en een zo exact mogelijke plaatsaanduiding, zo mogelijk met Amersfoortcoördinaten.

Waarneming doorgeven

Gisteravond laan van de Ram, laan van Zodiac 10 oeverzwaluwen de kolonie breid zich uit.

vanavond tijdens MUS telling 1 goudvink, 7 gierzwaluw, 2 boerenzwaluw, 1 wulp.

Vandaag in het Vossenbroek: 2 witgatjes.

2 paartjes grauwe Klauwieren op de Empesche en Tondense heide. Van beide paartjes zijn foto's aanwezig (gespot binnen 10 minuten van elkaar, vanwaar ik aanneem dat het om 2 aparte koppels gaat)

laatste twee weken zeker twee zingende putters in platanen busstation Apeldoorn

Op 15 juni tussen 23:00 en 24:00 een luidruchtige Kwartel in Terwolde. Weiland tussen Twelloseweg en Deventwerweg.

Vanochtend tussen de korrelhoed en laan vd maagd 1zingende blauwborst laan van zodiac 2 oevzwaluwn vellertweg paartje kneu weteringsebroek 9 huiszwaluwen 1roodborsttapuit teuge 2 gele kwikstaarten 2 tureluurs 2 torenvalken laan van de stier 2 bosrietzangers

Gisteren (zaterdagochtend overdag) een kort zingende nachtzwaluw.
Asselseheide tussn Pomhulweg en Telefoonweg.

Spotvogel volop aan het zingen/imiteren
in de oksel van de IJsseldijk zutphensestraat

08:00u., Park Zuidbroek, veldje noordelijk van vleermuisbunker: 2x groene specht.
Gisterenmorgen, 23 mei, 08:00u., vijver a.d. laan v.d.leeuw: 5x kleine mantelmeeuw.

Saloméstraat Apeldoorn
Twee futen met jongen!

12:48 Goudvink , man en vrouw in de tuin foeragerend.

13-05-17 Kneu zingend in een grote Zomereik bij ons in de tuin.

11-05-2017 ten N.O. van kruising Vaassensebinnenweg en Bloemendaalseweg Emst hoorde ik een Koekoek roepen. (gebied van GLK) Een zingende Braamsluiper in de tuin Rietenweg. In weiland ten noorden van Rietenweg is al meerdere dagen een Roodborsttapuit regelmatig aan het zingen.

11-05, 16:00u., landbouwgrond tussen voorsterweg en Lampenbroek: 4x tapuit (m.)

Vanmiddag op de Empense en Tondense 1
1x lepelaar 1x zilverreiger 1x koekoek (mijn eerste van dit jaar)

rond 21:00u., Vijvers Ln.v.d.Leeuw, ruim 50 foeragerende boerenzwaluwen; paartje kuifeend; 2x kl. plevier; can.gans met pullen.

Gistermiddag op de Hoge Veluwe bij de parkeerplek voor de landschappentuin een vrouwtje kruisbek dat zich, laag in de struiken en op de grond, mooi liet bekijken.

Vanochtend, Empese en Tondese Heide: 3x groenpootruiter; 2x bergeend; 1x wulp; 2x tureluur;1x kleine plevier.

Vanochtend tijdens een heerlijk zonnige broedvogeltelling in het Beekbergerwoud relatief veel tuinfluiters. Verder appelvink, spotvogel, bosrietzanger, koekoek en een ijsvogel.

Ook boven de Kervelstraat vanmiddag een eerste achttal gierzwaluwen. Eerder vandaag in de Duursche Waarden ondermeer koekoek en raaf.

Eerste gierzwaluwen van dit jaar boven ons huis.
Hoop ook dit jaar weer te mogen genieten van een paartje dat tegenover ons huis broedt.

gisteren op het Soerense Broek: 1 x groenpootruiter, 1 x roodborsttapuit, 1 x gele kwikstaart, 1 x geelgors, 1 x blauwe kiekendief (M) langsvliegend

2 mei 2017. 2 x tureluur in weiland ten ZO van einde startbaan Teuge

drie jonge raven op nest bij thermen bussloo

Vanmorgen 05:30 Traanweg Beekbergerwoud
Een roepende koekoek

Roep koekoek om 6.15 Rotonde Laan van Orden/Willem Alexanderlaan/Jachtlaan
Ik meen twee vogels in een plataan bij de rotonde te zien zitten

Vanochtend Woudhuis bosgebied:2 x bonte vliegenvanger, 4 x appelvink, 2 x holenduif, 1 x goudvink, 2 x buizerd

20:15, grote wetering hoek lochemsestraat: 2x groene specht.
20:45, vijver a. laan van de Leeuw (zuidbr.): 1x paar krakeend; 1x brandgans; 4x kleine plevier.

Gisteren 2 kemphanen, 2 groenpootruiters en verschillende tureluurs goed kunnen zien op Empese en Tondense heide.

Pagina's