In de RWZI Stadshoudermolenlaan uiterste noordkant, een mandarijneend tussen de vele wilde eenden en de paar soepeenden.