Waarnemingen

Vogelwaarnemingen kunt u doorgeven via Waarneming.nl.
Waarnemingen uit de regio staan op onze werkgroeppagina op de oude versie van Waarneming.nl.

De mogelijkheid om een waarneming door te geven via een formulier op deze website is in februari 2022 vervallen. Hieronder staan de waarnemingen die van augustus 2005 t/m februari 2022 zijn doorgegeven via de website.

Vanmiddag in het Matenpark bij de vijver bij het Violierenplein: paartje grote Canadese gans met 2 jongen.

Vanmiddag 2 raven bij Het Woudhuis (bos)

Vijver Salomestraat paartje futen met jongen. Zijn vanaf het vlonder van heel dichtbij goed te zien!
Nest zat t.o. vlonder waar vaak mensen zijn.

Vijver tussen Anklaarseweg en descartrestraat een paartje Grote Canadese Ganzen met 7 jongen

Al enige dagen een scholekster aan de Anklaarseweg hoek Spinozastraat.
Ze hebben een nest aan de overkant van de weg op een plat dak.
Een van de ouders was zo druk met het zoeken naar wormen tijdens de aanhoudende motregen, dat hij daarbij niet goed oplette en rakelings tussen de auto's laagvliegend de weg over stak!
Als dat maar goed gaat....

17 mei, 16:40, in rietkraag westelijk langs Vellertheuvel: 2x bosrietzanger.

Vanmorgen 07:00 uur Stadsakkers e.o.
Roepende Koekkoek.

Zaterdag eind van de middag Empese en Tondense heide: koekoek en kwartels roepend. 2 lepelaars laag overvliegend. Dodaars en boomleeuwerik.Verder verscheidene geelgorsen, boompiepers, etc.

Vanmiddag Loense waterval:1x raaf, 1x bontevliegenvanger

11 mei - matenpark heemtuin: 1 x zwartkop,mannetje, en ook nog oranjetipje (vlinder, prachtig)

Gisteren Ordenbos: 1x Fluiter, Willemsbosch: 1x Zwarte Mees, 1x Bonte Vliegenvanger, Asselse Heide: 1x Koekoek, 1x Kievit, 2x Roodborsttapuit, 1x Fitis, 1x Geelgors, 2x Gierzwaluw, Dak Intratuin: 1x Kleine Mantelmeeuw.
Het valt mij op dat er veel zwarte mezen en fluiters in het bos te horen zijn!

woudhuis
koppeltje raven -groene specht-boeren zwaluwen-2x blauwe reiger-grauwe ganzen 1x met gebroken vleugel-grasmus-zwartkop-buizerd-kraai

Gisteravond Soerenseweg: 2x Bonte Vliegenvanger, Hoog Soeren Oude Elspeterweg: 2x Fluiter, 2x Appelvink, 1x Bonte Vliegenvanger, 1x Boomkruiper,

8:15u., Vellertvijvers (vijvers westelijk van Vellertheuvel): 9x kleine karekiet. Vellertheuvel: 1x spotvogel

Vanochtend bij de Waterlei: 1x Kleine Karekiet, 1x Visdief,Zuidbroek thv de Honingzwam 9x Huiszwaluw,Zanddepot thv de Laan van de Ram 1x Koekoek, 6x Oeverzwaluw, 1x Kleine Plevier, 1x Gele Kwikstaart, 1x Grasmus, 2x Scholekster, 1x Kneu,Laan van de Leeuw 1x Kleine Plevier, 1x Zwarte Roodstaart, 3x Kuifeend.

De Koekoek roept bij de stadsakkers.

Vanochtend Zuidbroek: 1x Koekoek, 2x Rietgors, 1x Sperwer, 1x Oranjetipje
Drostendal: 1x Braamsluiper, 1x Rietgors, 1x Kneu, 2x Roodborsttapuit
Weteringsebroek thv Teuge 4x Grutto, 2x Scholekster, 4x Tureluur

Zeer regelmatig zo ook vanmiddag een Appelvink in m'n voederhuisje. Ik voer zonnebloempitten. Rietenweg Emst.

grasmus, 1, mannetje, bedrijventerrein ecofacterij

Vandaag: Achterhoeksestraat: 2 x Roodborsttapuit, 4 x Boerenzwaluw, 7 x Huiszwaluw .Bussloo: 7 x Visdief, 1 x Kleine Karekiet, 4 x Ooievaar, 8 x Gierzwaluw. Oolmansweg 1 x Groene Specht, 4 x Huismus,
4 x Huiszwaluw.

Gisteravond (28 april) boven de 2e Wormenseweg: 2 gierzwaluwen, mijn eerste van dit jaar.

Vanmorgen in het Woudhuisbos een raaf gehoord t.h.v. de grote poel nabij de parkeerplaats
In Park Zuidbroek 4 ex. Kleine Karekiet.
Gisterenavond rond ons huis (Schopenhauerstraat) drie huiszwaluwen en vier boerenzwaluwen.

Vanmiddag:Ganzevlesweg 1 grasmus, fietspad weteringsebroek, 2x roodborsttapuit.

Vanmorgen begraafplaats Soerenseweg met Peter en Annelies: bonte vliegenvanger, 2 territoria glanskop en matkop (nest).

16/04; 19:30, Teuge vlgvld: 5x grutto. 20:15, Laan vd Zodiak (Z'broek): 1x paar kleine plevier.

Op 10-4 woudhuis schol 1Dodaars
Gisteren ganzevlesweg 1 Braamsluiper weteringsebroek thv Teuge 2x Tureluur 2x Scholekster 5x Kievit Teuge 52x Graspieper Vandaag Woudhuis schol 1x Casarca 1 zingende Boompieper 1Grote Zilverreiger

vannacht 04.00 welgelegen zuid -bosuil horen roepen

Gisteravond 10 April inPark Zuidbroek 5x de fitis gehoord.

Vanmiddag in het Matenpark: mijn eerste zingende fitis van dit jaar en een man keep

Al een aantal weken komt smorgens plm 10.00 uur een kuifaalscholver op bezoek bij de vijver, of dit echt zeldzaam is weet ik niet.

Pagina's