Waarnemingen

Op deze plek kunt u uw vogelwaarnemingen aan ons doorgeven. Het gaat hierbij vooral om schaarse of bijzondere vogels in Apeldoorn of directe omgeving.
In het bericht vermelden: aantal, soort, datum en een zo exact mogelijke plaatsaanduiding, zo mogelijk met Amersfoortcoördinaten.

Waarneming doorgeven

Achterpark paleispark:
1x raaf,16:30; 1x kleine bonte specht, 16:40

vrouw nonnetje in de roestvijver aan de prinses Beatrix laan, ijsvogel bij de Grift achter het PTT gebouw

18-02-2017 Rietenweg Emst in de tuin zijn drie Putters aan het foerageren. 19-02-2017 tuin Rietenweg Emst twee Rietgorzen en een Grote Zilverreiger die kijkt of er iets eetbaars in de vijver zit.

vanmiddag.
HNK gebouw Apeldoorn noord: 2x slechtvalk t.p.
Stadhoudersmolen, zuivering (west) 2x grote gele kwikstaart

14.30 uur : Ik hoor een Kieviet roepen vanuit Park Zuidbroek en van de andere kant ( Terwoldseweg) hoor ik de Groene Specht .

15-02-2017 Emmalaan Vaassen een zingende Putter. Zojuist ca.18.20 uur voor het eerst dit jaar twee Steenuilen bij onze kast gezien. Omdat er vorig jaar in het broedseizoen een adult dood gevonden is, ben ik hoopvol gestemd dat er weer gebroed gaat worden dit jaar.

Vanmiddag
park Zuidbroek-oost: 1 groene specht t.p.
Apeldoorn-noord, HNK gebouw: 1 slechtvalk t.p.

13.00 uur : Dodaars roepend ; park Zuidbroek

vandaag 12.30 uur : Twee grote zilverreigers in Park Zuidbroek ; waarnemer Willy Bulthuis.

16:00, het Leesten: 2x kruisbek, 1x goudvink, 3x putter
17:15, Zuidbroek (industrieterrein): 3x buizerd, 34x canadese gans+gr.gans

Vanmiddag 17:15 riet nabij vijver Salomestraat.
Een luid roepende waterral.

3 febr., 10:00-12:30: 1x ijsvogel, vijver bovenkruier (A'doornNRD); 4x dodaars, 1x grote zilverreiger (weteringse broek, thv. gasstation A50); 2x dodaars, grote wetering (thv. kassen polman); 1x dodaars (thv vliegveld Teuge; 1x torenvalk (park Zuidbroek)

Vanmorgen 1 sperwer De Haardstede

datum 3-02-2017 13:30 Twee Groene Spechten in de tuin Rietenweg Emst waarvan ik er één op de foto heb kunnen zetten.
Foto in Fotoboek in de map 'Recent'.

29 januari: 1 sperwerman net boven de Grift vliegend, tussen bomen en struiken op de beekwal door t.h.v. Europaweg/Holthuis

Zaterdag 28 januari
Park zuidbroek: 1 watersnip
Vijver langs Laan vd Maagd: 1 kuifeendman
Weteringsebroek: 1 grote zilverreiger
Apeldoorns Kanaal bij sluiswachterswoning Stadhoudersmolen; 1 dodaars
Grift tussen Stadhoudersmolenweg en Anklaarseweg : 1 vissende ijsvogelman

zaterdag om 12 uur in de mijntjes aan de zeedijk te terwolde een roerdomp waargenomen, zat mooi in een rietkraag voor dat hij weg vloog. mijn laatste waarneming van een roerdomp was februari 2004.

ook 4 houtsnippen zien vliegen

23/1 Langs de fliert tussen de Kruisvoordeweg en de Qabbenburgerweg een in de bos opvliegende houtsnip. een dodaar in de Twellosebeek en twee goudvinken.Op 26/1 een watersnip 1 meter hoog vliegend over een grote lengte boven de fliert.

26 januari:
1 Grote gele kwikstaart in de Grift hoek PWA-laan/Koning Stadhouderlaan, Apeldoorn

Rond 13:00 uur aan de Leigraaf nabij spoorovergang/ stuw een grote zilverreiger.

Een vogelvriend van mij zag een roerdomp Bedrijventerrein Noord nabij (nieuwe pand) HANOS.

24-01-2017 Sperwer vrouw in de tuin (Rietenweg Emst) Terwijl ze even op het hekwerk zat een foto kunnen maken.
Foto in Fotoboek in de map 'Recent'.

Vanmiddag rond 13:00 uur sloot naast Nijbroekseweg ten noorden van Park Zuidbroek
Een waterral scharrelend aan de oever van een klein kwelstroompje.

Vanmiddag rond 13:00 uur sloot naast Nijbroekseweg ten noorden van Park Zuidbroek
Een waterral scharrelend aan de oever van een klein kwelstroompje.

Vanmiddag in het Matenpark (op de bult )
7 appelvinken 3 goudvinken.

Vanmiddag: Empe noord 6 boomleeuweriken op een maisakker
Yperenbergplas, Rijkswaterstaatweggetje: 6 watersnippen, 1 sperwer
Op de plas (bevroren) o.a. 3 bergeenden

Vanochtend 12 koperwieken, Kalmoesstraat t.p.

Vandaag in mijn tuin (Pallietergaarde) 1 ringmus.

vanmorgen 1 ijsvogel De Grift hoek Jachtlaan/Eendrachtstraat
Elzen Ugchelse beek achter Hoenderpark; groep van zeker 150 sijzen.

12 januari, 1 ijsvogel, frans van mierisstraat (orden) apeldoorn

Pagina's