zaterdag 27_1-2018: ooievaar op nestpaal het schol woudhuis bos, appelvink Woudhuispark, dodaars wetering Kraaijaaigersweg.