Vrijdag 26-1 aan Middellaan staartmees.
Paleispark raaf, 3 koppels mandarijneend, 13 kuifeenden, koppel nijlganzen.