Waarnemingen

Op deze plek kunt u uw vogelwaarnemingen aan ons doorgeven. Het gaat hierbij vooral om schaarse of bijzondere vogels in Apeldoorn of directe omgeving.
In het bericht vermelden: aantal, soort, datum en een zo exact mogelijke plaatsaanduiding, zo mogelijk met Amersfoortcoördinaten.

Waarneming doorgeven

Vanmorgen 7:30 uur roepende groene specht De Heeze, een half uur later aan de Waterloseweg

2 Goudvinken Kootwijk

Vanmorgen een overvliegende rondcircelende zeearend in Cortenoever

hé, hé (nr2), vanmorgen mijn eerste tjiftjaf in Park Zuidbroek en de verdere highlights op mijn fietsronde Vlgvld. Teuge-Grote Wetering-Woudhuis: 1xrietgors, Zuidbroek; 1xrietgors, Weteringse Broek; 5xTureluur, Teuge; 4xgrutto, Gr. Wetering; 1xraaf, Woudhuis; 1xdodaars (balts), Woudhuis.

vanmorgen Yperenplas Wilp
Blauwborst - Koppeltje Geoorde futen - Koppeltje gr. zaagbekken - Koppeltje Nonnetjes - 7x gr. canadese ganzen - 5x rietgorst - 21x wulp - koppeltje Slopeend - 17 xkuifeend - 3x tjiftjaf - 24x grutto - 13x kievit- 7x tureluur zie voor foto's waarneming.nl

vanmorgen met Annelies en Jan BMP begraafplaats Soerenseweg: 1 goudvink, 1 zwarte mees, 1 kuifmees en een verse plukplaats sperwer.

Hé, hé, m'n eerste Tjiftjaf voor dit jaar in de tuin. ;-)

Boomkruiper in de tuin .

2 IJsvogels 21-3-18 bij de Grift ter hoogte van Runnenbergweg Vaassen.

Vanmiddag een rode wouw boven het Soerense Broek

Twee Appelvinken en een Keep in m'n voederhuisje met o.a. zonnebloempitten 17-3-18 Rietenweg Emst
Foto in fotoboek in de map 'Recent'

14.3: Groene Specht roept , Park Zuidbroek.
15.3: Winterkoning zingt in onze tuin.

Kraaijagersweg, 1 grote zilverreiger, weteringsebroek thv Teuge 25 smienten, 1 torenvalk.
Foto van twee smienten in fotoboek in de map 'Recent'

Woudhuis het schol
kieviten baltsen-ooievaars koppel op nest-14 grauwe en 6 nijlganzen-groene specht -buizerds bij horst-1x grote zilver en 1x blauwe reiger -6x wilde eend-2x meerkoet-10x vink-1x groenling-heggemus-3x houtduif-3x lijster -4x merel Sluisje buizerts bij horst - vrouwtje sperwer-groene specht-
Bredenoort 2x Scholekster-Waterhoen-15x kauwtje- kraaie bij buizerd horst
Ecofactory
buizerds bij horst-2x witte kwikstaart-6x grauwe gans
Schuylenbug
sperwer man wordt getreiterd door ekster

Vanmiddag twee Appelvinken in de tuin, Rietenweg Emst

Vanmorgen BMP begraafplaats Soerenseweg: appelvink, zwarte mees, matkop en glanskop

Vanmiddag in de voortuin (Olieslagershorst): ca. 30 sijzen en 10 grote barmsijzen.

Vanmorgen over ons huis om 8 uur: twee kraanvogels richting noordoost.

Om 18.24 uur vliegt een groep van 100 Kraanvogels , luid roepend richting noord-oost
, over onze boerderij in Zuidbroek , Apeldoorn.

18:20; in noordoostelijke richting tamelijk laag overvliegend over wijk zevenhuizen: minstens 100 kraanvogels.

Op 3 maart 2018 een houtsnip onder struikje in achtertuin bij Mheenpark.

1 Appelvink 3-3-2018 in de tuin Rietenweg Emst.

Vandaag waargenomen:
Apeldoorn, Matenpark bij De Stolp: 1x zwartkopmeeuw - 2 kj (1e winter)
(Met dank aan Peter Lindeboom!)
Lieren, Molenvaart-Oude Beek: 1x waterral
Apeldoorn b.g., Weterschoten - verloren beek: 1x witgat
Apeldoorn b.g., De Somp: 2x ooievaar, 1x grote zilverreiger
Apeldoorn b.g., Traandijk oost: 3x goudvink

10 x kraanvogel Gebied tussen Voorst en Klarenbeek, later wegvliegend richting Hall

Vanmorgen bij de Grift, Europaweg: 1 ijsvogel, 2 kramsvogels en 1 koperwiek.

Eind van de middag een kramsvogel aan de Middellaan

Van ochtend in het matenpark een ijsvogel

Vanmiddag in het Matenpark: 2 putters
Foto in fotoboek in de map 'Recent'

Vanmiddag Woudhuisbos: 1 zingende glanskop, 11 kramsvogels, 1 roepende raaf.

In de RWZI Stadshoudermolenlaan uiterste noordkant, een mandarijneend tussen de vele wilde eenden en de paar soepeenden.

Pagina's