16.6: Familie staartmees met naar schatting 4 jongen in de tuin . Van Isendoornlaan. Michiel Zandbelt moet maar eens luisteren naar de bedelroep van ransuil jongen : https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgi...