Weteringsebroek t.o. vliegveld teuge nabij de wetering een koekoek druk roepend en heen en weer vliegend tussen dikke knotwilgen en moerasgebieden daar.
Weteringsebroek t.h.v. kraaijagersweg een paartje roodborsttapuiten.