Vandaag Empesche en Tondense heide gezien oa paapje, koekoek, blauwborst, kleine karekiet, zomertaling, wintertaling, wulp, pijlstaart, slobeend.