Vandaag op de Empese en Tondenseheide
1 x koekoek 1x raaf 2x rietgors 5x zingende geelgorzen.
verder tientallen oranjetipjes.