Vanmorgen tijdens de broedvogeltelling in het Beekbergerwoud:
1 dodaars
2 waterrallen
1 watersnip
1 groene specht
1 kleine bonte specht
1 roodborsttapuit
1 zingende zwartkop
1 zingende sijs