radio Kootwijk
4 x ransuil - 2x zwarte specht - 1x wespendief - 23x koperwiek - 5 x raaf
Eergisteren bij Assel 2x klapekster