Zuidbroek
roodhalsgans esc - chineseknobbelgans esc - slobeend 3x - brandgans - grote canadese gans 11x - grauwe gans 45x - witte kwikstaart 1x - meerkoet 25 - krakeend 6x - waterhoen 1x - knobbelzwaan 1x - spreeuw 25x - kokmeeuw 55x - kauw 20x