Vanmorgen een vroege wandeling gemaakt op de
Empese en Tondense heide.
Enkele leuke soorten: 6x zingende geelgorzen, 1x koekoek,
2x dodaars, 2x blauwborst, (man)