Hemelvaartsdag, gezien of gehoord:
Hoog Buurlo: Winterkoning, Bonte Vliegenvanger, Zwartkop, Fluiter, Koekoek, Holenduif.
Hoog Buurlosche Heide - Noordwest: Veldleeuwerik, Kneu, Boompieper, Roodborsttapuit, Geelgors, Heggenmus, Koekoek.
Hoog Buurlosche Heide - Oude Schaapskooi e.o.: Grauwe Vliegenvanger, Zwarte Roodstaart, Tapuit.
Beekbergen: Buizerd, Huiszwaluw.
Klarenbeek - Het Woud: Braamsluiper.
Ecofactorij: Zwarte Roodstaart.