Vanmiddag (1 juni 2021) een lepelaar aan het foerageren bij 't Schol.