Nesthulp voor gierzwaluwen

Vanaf eind april zijn de gierzwaluwen weer in ons land. Ze nestelen in gaten van oude gebouwen of onder oude losliggende dakpannen en zijn heel trouw aan hun nest. Als ze eenmaal een geschikte nestplaats hebben, komen ze hier elk jaar terug. Kortom, vier maanden per jaar horen gierzwaluwen bij de natuur van dorp en stad.
Door nieuwbouw is echter op veel plaatsen de nestgelegenheid achteruit gegaan. Reden voor mensen als Bart Oudendijk om ze een handje te helpen. Omdat hij regelmatig vragen krijgt van mensen die zelf een nestkast aan hun gevel willen hangen, heeft hij op zijn website een bouwtekening voor een nestkast geplaatst.