Steltloperonderzoek in het waddengebied Barr Al Hikman in Oman

Erwin Goutbeek neemt ons mee naar Oman en wel naar de kust naar het waddengebied Barr Al Hikman. Dit is een waddengebied dat nog niet beschermd is en door telonderzoek wil hij, samen met anderen, laten zien dat het een onmisbaar gebied is.
De lezing gaat over het tellen van watervogels in Oman. Erwin vertelt over de reis er naar toe, hoe de telling wordt uitgevoerd en over het leven in Oman. Hij laat foto’s en filmpjes zien van de dagelijks gang van zaken in het kamp, het tellen, het landschap en uiteraard van de soorten vogels en andere dieren die hij heeft gezien. Ook vertelt hij waarom er geteld wordt en welke contacten er zijn gelegd met de Omani’s. Er is onder andere contact met de ambtenaren van het Ministry of Environment and Climate Affairs (MECA). Het doel is om van het gebied een RAMSAR-site te maken, een internationaal beschermd wetland gebied. Door in elke maand van het jaar een telling uitgevoerd te hebben, krijgt men een goed beeld van welke soorten vogels er gebruik van maken en hoeveel vogels.
Erwin Goutbeek is ecoloog en als zzp’er werkzaam voor diverse instanties, zoals gemeentes en adviesbureaus. Daarnaast is hij werkzaam als ecoloog bij natuurbegraafplaatsen. Al jaren telt hij vogels in binnen- en buitenland. De tellingen in Oman voert hij allemaal in zijn vrije tijd uit, afgelopen jaar is hij daar al voor de vierde keer geweest. Ook kijkt hij naar andere soortgroepen, zoals zoogdieren, planten, mossen, korstmossen, libellen, dagvlinders, amfibieën en reptielen. Door de brede kennis ziet hij zichzelf als landschapslezer. En hij mag graag hierover vertellen en mensen enthousiasmeren.

Locatie:
Het Bolwerk (Ravelijn 55, ingang spoorzijde/parkeerplaats)